Matematyka

Jaką liczbą musi być x? 5.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Pamiętamy, że dwa minusy obok siebie dają plus, a plus i minus obok siebie dają minus.

Wynikiem dzielenia dwóch liczb dodatnich lub liczb ujemnych jest liczba ujemna, a wynikiem dzielenia liczby dodatniej i ujemnej jest liczba ujemna. 

Najpierw uprośćmy te wyrażenia, które da się zapisać w łatwiejszej postaci: 

`x/(-10)`

`(-x)/(-5)=x/5`

`(-(-x))/(-6)=x/(-6)`

`(-x)/(-[-(-5)])=(-x)/(-5)=x/5`

 

`a)`

`x/(-10) \ \ \ ->\ \ \ x " to liczba ujemna"`

Dzielimy x przez -10 (liczbę ujemną), więc aby wynik był dodatni, to x musi być liczbą ujemną. 

 

`(-x)/(-5)=x/5\ \ \ ->\ \ \ x " to liczba dodatnia"`

Dzielimy x przez 5 (liczbę dodatnią), więc aby wynik był dodatni, to x musi być liczbą dodatnią. 

 

`(-(-x))/(-6)=x/(-6)\ \ \ ->\ \ \ x " to liczba ujemna"`

Dzielimy x przez -6 (liczbę ujemną), więc aby wynik był dodatni, to x musi być liczbą ujemną. 

 

`(-x)/(-[-(-5)])=x/5\ \ \ ->\ \ \ x " to liczba dodatnia"`

Dzielimy x przez 5 (liczbę dodatnią), więc aby wynik był dodatni, to x musi być liczbą dodatnią. 

 

 

 

`b)`

`x/(-10) \ \ \ ->\ \ \ x " to liczba dodatnia"`

Dzielimy x przez -10 (liczbę ujemną), więc aby wynik był ujemny, to x musi być liczbą dodatnią. 

 

`(-x)/(-5)=x/5\ \ \ ->\ \ \ x " to liczba ujemna"`

Dzielimy x przez 5 (liczbę dodatnią), więc aby wynik był ujemny, to x musi być liczbą ujemną.

 

`(-(-x))/(-6)=x/(-6)\ \ \ ->\ \ \ x " to liczba dodatnia"`

Dzielimy x przez -6 (liczbę ujemną), więc aby wynik był ujemny, to x musi być liczbą dodatnią. 

 

`(-x)/(-[-(-5)])=x/5\ \ \ ->\ \ \ x " to liczba ujemna"`

Dzielimy x przez 5 (liczbę dodatnią), więc aby wynik był ujemny, to x musi być liczbą ujemną.

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Odejmowanie ułamków zwykłych
 1. Odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach – odejmujemy liczniki, a mianownik pozostawiamy bez zmian.

  Przykład:

  • $$5/6-2/6= 3/6= {3÷3}/{6÷3}=1/2$$

    Uwaga

  Gdy w wyniku odejmowania ułamków otrzymamy ułamek niewłaściwy, warto wyłączyć z niego całości.
  Często ułamek otrzymany w wyniku można skrócić, czyli podzielić licznik i mianownik przez tę samą liczbę.

 2. Odejmowanie ułamków o różnych mianownikach – najpierw sprowadzamy je do wspólnego mianownika (czyli tak je rozszerzamy lub skracamy, aby otrzymać w mianowniku taką samą liczbę), następnie wykonujemy odejmowanie.

  Przykład:

  • $$3/{10}- 1/5=3/{10}- {1•2}/{5•2}=3/{10}- 2/{10}=1/{10}$$
    
 3. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają takie same mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, a następnie wykonujemy odejmowanie ułamków o jednakowych mianownikach.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= {2•3+1}/3-{1•3+1}/3=7/3-4/3=3/3=1$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które mają identyczne mianowniki.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/3= 2 + 1/3- 1 - 1/3= 2 – 1 + 1/3- 1/3= 1 + 0 = 1$$
    
 4. Odejmowanie liczb mieszanych, których składniki ułamkowe mają różne mianowniki.

  • I sposób – zamieniamy liczby mieszane na ułamki niewłaściwe, następnie sprowadzamy je do wspólnego mianowniku, a potem wykonujemy odejmowanie.

   Przykład:

   $$2 1/3- 1 1/2= {2•3+1}/3-{1•2+1}/2=7/3-3/2={7•2}/{3•2}-{3•3}/{2•3}={14}/6-9/6=5/6$$
  • II sposób – oddzielnie odejmujemy składniki całkowite i oddzielnie składniki ułamkowe, które musimy najpierw sprowadzić do wspólnego mianownika.

   Przykład:

   $$2 1/2- 1 1/3= 2 + 1/2- 1 - 1/3= 2 - 1 + 1/2-1/3= 1 +{1•3}/{2•3}-{1•2}/{3•2}= 1 + 3/6- 2/6= 1 + 1/6= 1 1/6$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie