Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Naukę w gimnazjum rozpoczęło 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Obliczmy, ile dziewcząt rozpoczęło naukę w gimnazjum: 

`60%*150=0,6*150=90` 

 

Obliczmy, ilu chłopców rozpoczęło naukę w gimnazjum:

`150-90=60` 

 

Wiemy, że po pierwszym roku odeszło 10% dziewcząt. Obliczamy, ile dziewcząt zostało po pierwszym roku:

`(100%-10%)*90=90%*90=0,9*90=81` 

 

Wiemy, że po drugim roku doszło 5% chłopców. Obliczamy, ilu chłopców było po drugim roku: 

`(100%+5%)*60=105%*60=105/100*60=21/strike20^1*strike60^3=63` 

 

Po trzecim roku nie było żadnych zmian. Obliczamy, ilu uczniów skończyło gimnazjum: 

`81+63=144` 

 

 

 

Odpowiedź:

Gimnazjum skończyło 144 uczniów.