Matematyka

Czy z drutu o długości 2,1 m można wykonać szkielet 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Czy z drutu o długości 2,1 m można wykonać szkielet

3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

Musimy obliczyć, ile wynosi suma długości krawędzi podanej bryły. Jeśli jest większa niż 2,1 m, to drutu nie wystarczy. 

 

`a)`

Podstawą graniastosłupa prawidłowego trójkątnego jest trójkąt równoboczny. Zatem mamy dwie podstawy, z których każda ma 3 krawędzie długości 2 dm - razem 6 krawędzi po 2 dm. Oprócz tego mamy jeszcze 3 wysokości - każda z nich ma 30 cm.

Suma długości krawędzi:

`6*2\ dm+3*30\ cm=12\ dm+90\ cm=120\ cm+90\ cm=210\ cm=2,1\ m`

 

Drutu wystarczy.

 

 

`b)`

Podstawą graniastosłupa prawidłowego czworokatnego jest kwadrat. Zatem mamy dwie podstawy, z których każda ma 4 krawędzie długości 15 cm - razem 8 krawędzi po 15 cm. Oprócz tego mamy jeszcze 4 wysokości - każda z nich ma 22,5 cm.

Suma długości krawędzi: 

`8*15\ cm+4*22,5\ cm=120\ cm+90\ cm=210\ cm=2,1\ m`

Drutu wystarczy. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kwadrat

Kwadrat to prostokąt, który ma wszystkie boki jednakowej długości.

Przekątne kwadratu są prostopadłe, mają równą długość i wspólny środek. Przekątne tworzą z bokami kwadratu kąt 45°.

Długość jednego boku jest wymiarem kwadratu.

kwadrat
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Zobacz także
Udostępnij zadanie