Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Ile wynosi pole i obwód równoległoboku 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Korzystając z twierdzenia Pitagorasa dla trójkąta ACD obliczamy długość boku AD:

`|AD|^2+sqrt7^2=4^2` 

`|AD|^2+7=16\ \ \ \ \|-7` 

`|AD|^2=9` 

`|AD|=3\ dm`  

 

Odcinek AC to wysokość opuszczona na bok AD, więc możemy obliczyć pole równoległoboku:

`P=|AC|*|AD\=sqrt7\ dm*3\ dm=3sqrt7\ dm^2=sqrt9*sqrt7\ dm^2=sqrt63\ dm^2`  

 

Krótszy bok równoległoboku ma 3 dm, dłuższy ma 4 dm, obliczamy obwód:

`O=2*3\ dm+2*4\ dm=6\ dm+8\ dm=14\ dm=1,4\ m` 

 

`odp.\ C`