Matematyka

Wskaż twierdzenia fałszywe 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

`a)\ "prawda"`

Suma miar kąrów przyległych jest równa 180 stopni, więc jeśli dwa kąty przyległe mają jednakowe miary, to każdy z nich ma miarę 180:2=90 stopni, jest więc kątem prostym. 

 

`b)\ "fałsz"`

Liczba 15 jest podzielna przez 5, ale wcale nie dzieli się przez 10. 

 

`c)\ "fałsz"`

Ostatnią cyfrą liczby 35 jest 5, ale 35 wcale nie dzieli się przez 25. 

 

`d)\ "fałsz"`

Przekątne w prostokącie nie są prostopadłe (chyba, że prostokąt jest dodatkowo kwadratem)

 

`e)\ "prawda"`

 

`f)\ "fałsz"`

Liczba 19 ma ostatnią cyfrę równą 9, ale wcale nie dzieli się przez 3. 

 

`g)\ "prawda"`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie