Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Rozwiąż równanie 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Proporcję rozwiązujemy mnożąc "na krzyż".

 

`a)` 

`(x-4)/7=(1,5)/(-6)` 

`-6(x-4)=7*1,5` 

`-6x+24=10,5\ \ \ \ |-24` 

`-6x=-13,5\ \ \ \ |:(-6)` 

`x=(13,5)/6=135/60=27/12=9/4=2 1/4` 

 

 

`b)` 

`(3x-5)/6=10/(-0,3)` 

`(3x-5)*(-0,3)=6*10\ \ \ \ \ \ |:3`  

`(3x-5)*(-0,1)=2*10` 

`-0,3x+0,5=20\ \ \ \ |-0,5` 

`-0,3x=19,5\ \ \ |*(-10)` 

`3x=-195\ \ \ \ |:3` 

`x=-65` 

 

 

`c)` 

`(1,4)/2=(10-3/4x)/(-5)` 

`1,4*(-5)=2*(10-3/4x)\ \ \ \ \ |:2` 

`0,7*(-5)=10-3/4x` 

`-3,5=10-3/4x\ \ \ |-10` 

`-13,5=-3/4x \ \ \ :(-3)` 

`4,5=1/4x\ \ \ \ |*4` 

`x=18` 

 

 

`d)` 

`(4x+5)/(-4)=(4-3x)/(-2)` 

`-2(4x+5)=-4(4-3x)\ \ \ \ |:(-2)` 

`4x+5=2(4-3x)` 

`4x+5=8-6x\ \ \ \ |+6x` 

`10x+5=8\ \ \ \ |-5` 

`10x=3\ \ \ \ |:10` 

`x=0,3` 

 

 

`e)` 

`3/(-2x+7)=9/(5-3x)` 

`3(5-4x)=9(-2x+7)\ \ \ \ |:3` 

`5-4x=3(-2x+7)` 

`5-4x=-6x+21\ \ \ \ |+6x` 

`5+2x=21\ \ \ \ |-5` 

`2x=16\ \ \ \ |:2` 

`x=8` 

 

 

`f)` 

`(2x)/(4x-3)=(1 1/2x)/(3x-7)` 

`2x(3x-7)=(4x-3)*1 1/2x` 

`6x^2-14x=(4x-3)*3/2x\ \ \ \ \|*2` 

`12x^2-28x=(4x-3)*3x` 

`12x^2-28x=12x^2-9x\ \ \ \ |-12x^2` 

`-28x=-9x\ \ \ \ |+9x` 

`-19x=0\ \ \ \ |:(-19)` 

`x=0` 

` `