Matematyka

W liczbie dwucyfrowej x jest cyfrą jedności 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Najpierw zauważmy, że wartość liczby dwucyfrowej postaci xy jest równa 10x+y (np. 23=2∙10+3) - mnożymy cyfrę dziesiątek przez 10 i dodajemy cyfrę jedności. 

 

Z treści zadania wynika, że cyfrą jedności jest x, natomiast cyfrą dziesiątek jest x+4. 

Cyfry to liczby 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 

Zatem wyrażenie x+4 może przyjmować maksymalną wartość równą 9, co oznacza, że x może być równy maksymalnie 9-4=5. 

Z kolei minimalna wartość x to 0 (x to cyfra jedności, może być równa zero w liczbie dwucyfrowej). 

Mamy więc takie możliwe rozwiązania: 

`1)\ x=0\ \ \ ->\ \ \ x+4=4\ \ \ ->\ \ \ liczba\ 40`

`2)\ x=1\ \ \ ->\ \ \ x+4=5\ \ \ ->\ \ \ liczba\ 51`

`3)\ x=2\ \ \ ->\ \ \ x+4=6\ \ \ ->\ \ \ liczba\ 62`

`4)\ x=3\ \ \ ->\ \ \ x+4=7\ \ \ ->\ \ \ liczba\ 73`

`5)\ x=4\ \ \ ->\ \ \ x+4=8\ \ \ ->\ \ \ liczba\ 84`

`6)\ x=5\ \ \ ->\ \ \ x+4=9\ \ \ ->\ \ \ liczba\ 95`

 

 

Wyrażenie opisujące szukaną liczbę: 

`10(x+4)+x=10x+40+x=11x+40`

 

Wyrażenie opisujące liczbę powstałą z przestawienia cyfr (x+4 to cyfra jedności, x to cyfra dziesiątek):

`10x+x+4=11x+4`

 

Suma tych liczb: 

`11x+40+11x+4=22x+44`

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 1
Autorzy: Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Kąty

Kąt to część płaszczyzny ograniczona dwiema półprostymi o wspólnym początku, wraz z tymi półprostymi.

Półproste nazywamy ramionami kąta, a ich początek – wierzchołkiem kąta.

kat-glowne
 


Rodzaje kątów:

 1. Kąt prosty – kąt, którego ramiona są do siebie prostopadłe – jego miara stopniowa to 90°.

  kąt prosty
 2. Kąt półpełny – kąt, którego ramiona tworzą prostą – jego miara stopniowa to 180°.
   

  kąt pólpelny
   
 3. Kąt ostry – kąt mniejszy od kąta prostego – jego miara stopniowa jest mniejsza od 90°.
   

  kąt ostry
   
 4. Kąt rozwarty - kąt większy od kąta prostego i mniejszy od kąta półpełnego – jego miara stopniowa jest większa od 90o i mniejsza od 180°.

  kąt rozwarty
 5. Kąt pełny – kąt, którego ramiona pokrywają się, inaczej mówiąc jedno ramię tego kąta po wykonaniu całego obrotu dookoła punktu O pokryje się z drugim ramieniem – jego miara stopniowa to 360°.
   

  kat-pelny
   
 6. Kąt zerowy – kąt o pokrywających się ramionach i pustym wnętrzu – jego miara stopniowa to 0°.

  kat-zerowy
 
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie