Matematyka

Autorzy:Ewa Duvnjak, Ewa Kokiernak-Jurkiewicz

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Usuń nawiasy i wykonaj redukcję wyrazów podobnych

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

`a)\ 3x-4(y-3x)=ul(3x)-4y+ul(12x)=15x-4y` 

`b)\ 8(-12x+y)+12x=ul(-96x)+8y+ul(12x)=-84x+8y` 

`c)\ 3(a-3b)-4(2b-4x)=3a-ul(9b)-ul(8b)+16x=3a-17b+16x` 

`d)\ -5(4a-3b)-4(5a-5b)=ul(-20a)+ul(ul(15b))-ul(20a)+ul(ul(20b))=-40a+35b` 

`e)\ -2x(x-5y-3)+3x(x+5y+2)=ul(-2x^2)+ul(ul(10xy))+ul(ul(ul(6x)))+ul(3x^2)+ul(ul(15xy))+ul(ul(ul(6x)))=x^2+25xy+12x` 

`f)\ -3x(2x-3y)+2x(-3x-5y-1)=ul(-6x^2)+ul(ul(9xy))-ul(6x^2)-ul(ul(10xy))-2x=-12x^2-xy-2x`