Matematyka

Podkreśl działanie, które... 4.11 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Matematyka

Podkreśl działanie, które...

4
 Zadanie

5
 Zadanie

UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`a)`

`ul(16+25)-14=41-14=27`

`ul(17-14)+25=3+25=28`

`ul(6*7):2=42:2=21`

`b)`

`ul(25:5)*8=5*8=40`

`85-ul(5*6)=85-30=55`

`23-ul(3*5)=23-15=8`

`c)`

`46+ul(40*70)=46+2800=2846`

`ul(15*3)-ul(3*8)=45-24=21`

`13+ul(270:30)=13+9=22`

`d)`

`ul((27+73))*3=100*3=300`

`(142-42)+ul(8^2)=(142-42)+64=100+64=164`

`ul((48-29))*10=19*10=190`

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka wokół nas 4. Zeszyt ćwiczeń cz. 1
Autorzy: Helena Lewicka, Marianna Kowalczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie