Matematyka

MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony (Podręcznik, Nowa Era)

Rozłóż wielomian w na ... 4.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

`"a)"\ w(x)=x^3+x-2`

Współczynniki wielomianu są liczbami całkowitymi, wyraz wolny jest różny od 0, więc skorzystamy z tw. o pierwiastkach całkowitych. Dzielniki wyrazu wolnego to: -1, 1, -2, 2. Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

`w(-1)=(-1)^3+(-1)-2=-1-1-2!=0`

`w(1)=1+1-2=0`

1 jest pierwiastkiem wielomianu w(x). Aby znaleźć pozostałe pierwiastki, dzielimy wielomian w(x) przez x-1.

`x^3+x-2=(x-1)(x^2+x+2)`

Sprawdzamy, czy trójmian kwadratowy ma pierwiasteki.

`Delta=1-8<0`

Wielomian w(x) zapisaliśmy w postaci iloczynowej:

`w(x)=(x-1)(x^2+x+2)`

Pierwiastkiem wielomianu w(x) jest liczba 1.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"b)"\ w(x)=2x^3-x^2-1`

Współczynniki wielomianu są liczbami całkowitymi, wyraz wolny jest różny od 0, an≠0, więc skorzystamy z tw. o pierwiastkach wymiernych.

Dzielniki wyrazu wolnego, czyli -1 to:

`p={-1,\ 1}`

Dzielniki wyrazu an, czyli 2 to:

`q={-1,\ 1,-2,\ 2}`

Zbiór możliwych pierwiastków:

`p/q={-1, -1/2,\ 1/2,\ 1}`

Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

`w(-1)=2*(-1)^3-(-1)^2-1=-2-1-1!=0`

`w(1)=2*1^3-1^2-1=2-1-1=0`

1 jest pierwiastkiem wielomianu w(x). Aby znaleźć pozostałe pierwiastki, dzielimy wielomian w(x) przez x-1.

`2x^3-x^2-1=(x-1)(2x^2+x+1)`

Sprawdzamy, czy trójmian kwadratowy ma pierwiastki.

`Delta=1-8<0`

Trójmian kwadratowy nie ma pierwiastków.

Wielomian w(x) zapiszmy w postaci iloczynowej:

`w(x)=(x-1)(2x^2+x+1)`

Pierwiastkiem wielomianu w(x) jest liczba 1.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"c)"\ w(x)=x^3+x^2-x-1`

Rozkładamy wielomian w(x) na czynniki poprzez grupowanie wyrazów.

`w(x)=x^3+x^2-x-1=x^2(x+1)-(x+1)=(x^2-1)(x+1)`

I czynnik z postaci iloczynowej wielomianu w(x) możemy rozłożyć korzystając ze wzoru skróconego mnożenia.

`w(x)=(x-1)(x+1)(x+1)=(x-1)(x+1)^2`

Pierwiastkami wielomianu w(x) są liczby -1 oraz 1.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"d)"\ w(x)=x^3+2x^2-11x+6`

Współczynniki wielomianu są liczbami całkowitymi, wyraz wolny jest różny od 0, więc skorzystamy z tw. o pierwiastkach całkowitych.

Dzielniki wyrazu wolnego to: -1, 1, -2, 2, -3, 3, -6, 6. Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

`w(-1)=(-1)^3+2*(-1)^2-11*(-1)+6=-1+2+11+6!=0`

`w(1)=1^3+2*1^2-11*1+6=1+2-11+6!=0`

`w(-2)=(-2)^3+2*(-2)^2-11*(-2)+6=(-2)^3+2*(-2)^2-11*(-2)+6=-8+8+22+6!=0`

`w(2)=2^3+2*2^2-11*2+6=8+8-22+6=0`

2 jest pierwiastkiem wielomianu w(x). Aby znaleźć pozostałe pierwiastki, dzielimy wielomian w(x) przez x-2.

`x^3+2x^2-11x+6=(x-2)(x^2+4x-3)`

Sprawdzamy, czy trójmian kwadratowy ma pierwiastki.

`Delta=16+12=28`

`sqrtDelta=sqrt28=2sqrt7`

`x_1=(-4-2sqrt7)/2=-2-sqrt7`

`x_2=(-4+2sqrt7)/2=-2+sqrt7`

`x^2+4x-3=(x+2+sqrt7)(x+2-sqrt7)`

Wielomian w(x) zapisaliśmy w postaci iloczynowej:

`w(x)=(x-2)(x+2+sqrt7)(x+2-sqrt7)`

Pierwiastkami wielomianu w(x) są liczby: -2-√7, 2-√7 oraz 2.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"e)"\ w(x)=x^3-4x-15`

Współczynniki wielomianu są liczbami całkowitymi, wyraz wolny jest różny od 0, więc skorzystamy z tw. o pierwiastkach całkowitych.

Dzielniki wyrazu wolnego to: -1, 1, -3, 3, -5, 5, -15, 15. Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

`w(-1)=(-1)^3-4*(-1)-15=-1+4-15!=0`

`w(1)=1^3-4*1-15=1-4-15!=0`

`w(-3)=(-3)^3-4*(-3)-15=-27+12-15!=0`

`w(3)=3^3-4*3-15=27-12-15=0`

3 jest pierwiastkiem wielomianu w(x). Aby znaleźć pozostałe pierwiastki, dzielimy wielomian w(x) przez x-3.

`x^3-4x-15=(x-3)(x^2+3x+5)`

Sprawdzamy, czy trójmian kwadratowy ma pierwiastki.

`Delta=9-20<0`

Trójmian kwadratowy nie ma pierwiastków.

Wielomian w(x) zapisaliśmy w postaci iloczynowej:

`w(x)=(x-3)(x^2+3x+5)`

Pierwiastkiem wielomianu w(x) jest liczba 3.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"f)"\ w(x)=x^3+2x^2-7x+4`

Współczynniki wielomianu są liczbami całkowitymi, wyraz wolny jest różny od 0, więc skorzystamy z tw. o pierwiastkach całkowitych.

Dzielniki wyrazu wolnego to: -1, 1, -2, 2, -4, 4. Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

`w(-1)=(-1)^3+2*(-1)^2-7*(-1)+4=-1+2+7+4!=0`

`w(1)=1^3+2*1^2-7*1+4=1+2-7+4=0`

1 jest pierwiastkiem wielomianu w(x). Aby znaleźć pozostałe pierwiastki, dzielimy wielomian w(x) przez x-1.

`x^3+2x^2-7x+4=(x-1)(x^2+3x-4)`

Sprawdzamy, czy trójmian kwadratowy ma pierwiastki.

`Delta=9+16=25`

`sqrtDelta=5`

`x_1=(-3-5)/2=-4`

`x_2=(-3+5)/2=1`

`x^2+3x-4=(x+4)(x-1)`

Wielomian w(x) zapisaliśmy w postaci iloczynowej:

`w(x)=(x-1)(x+4)(x-1)=(x+4)(x-1)^2`

Pierwiastkami wielomianu w(x) są liczby: -4 oraz 1.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"g)"\ w(x)=x^3+2x^2-11x-12`

Współczynniki wielomianu są liczbami całkowitymi, wyraz wolny jest różny od 0, więc skorzystamy z tw. o pierwiastkach całkowitych.

Dzielniki wyrazu wolnego, czyli -12 to: -1, 1, -2, 2, -3, 3, -4, 4, -6, 6, -12, 12. Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu w(x).

`w(-1)=(-1)^3+2*(-1)^2-11*(-1)-12=-1+2+11-12=0`

-1 jest pierwiastkiem wielomianu w(x). Aby znaleźć pozostałe pierwiastki, dzielimy wielomian w(x) przez x+1.

 

`x^3+2x^2-11x-12=(x+1)(x^2+x-12)`

Sprawdzamy, czy trójmian kwadratowy ma pierwiastki.

`Delta=1+48=49` 

`sqrtDelta=7` 

`x_1=(-1-7)/2=-4` 

`x_2=(-1+7)/2=3`  

`x^2+x-12=(x+4)(x-3)`

Wielomian w(x) zapisaliśmy w postaci iloczynowej:

`x^3+2x^2-11x-12=(x+1)(x+4)(x-3)`

Pierwiastkami wielomianu w(x) są liczby: -4, -1 oraz 3.

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))`

`"h)"\ w(x)=x^4+6x^3+11x^2+6x` 

Możemy wyłączyć z każdego składnika wielomianu x przed nawias.

`w(x)=x#underbrace((x^3+6x^2+11x+6))_("v(x)")`  

Wielomian, który otrzymaliśmy w nawiasie oznaczmy sobie jako v(x).

Współczynniki wielomianu v(x) są liczbami całkowitymi, wyraz wolny jest różny od 0, więc skorzystamy z tw. o pierwiastkach całkowitych.

Dzielniki wyrazu wolnego, czyli 6 to: -1, 1, -2, 2, -3, 3, -6, 6. Sprawdzamy, która z liczb jest pierwiastkiem wielomianu v(x).

`v(-1)=(-1)^3+6*(-1)^2+11*(-1)+6=-1+6-11+6=0`

-1 jest pierwiastkiem wielomianu v(x). Aby znaleźć pozostałe pierwiastki, dzielimy wielomian v(x) przez x+1.

 

`x^3+6x^2+11x+6=(x+1)(x^2+5x+6)`

Sprawdzamy, czy trójmian kwadratowy ma pierwiastki.

`Delta=25-24=1` 

`sqrtDelta=1`  

`x_1=(-5-1)/2=-3` 

`x_2=(-5+1)/2=-2`  

`x^2+5x+6=(x+3)(x+2)`

Wielomian v(x) możemy zapisać w postaci:

`x^3+6x^2+11x+6=(x+1)(x+2)(x+3)` 

Stąd wielomian w(x) zapisujemy w postaci:

`w(x)=x(x+1)(x+2)(x+3)` 

Pierwiastkami wielomianu w(x) są liczby: -3, -2, -1 oraz 0.

DYSKUSJA
Informacje
MATeMAtyka 2. Zakres rozszerzony
Autorzy: Wojciech Babiański, Lech Chańko, Joanna Czarnowska, Grzegorz Janocha
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Porównywanie ułamków dziesiętnych

Aby ustalić, który z dwóch ułamków dziesiętnych jest większy, wystarczy porównać kolejno rzędy, zaczynając od najwyższego. Oznacza to, że porównujemy kolejno cyfry z których zbudowany jest ułamek dziesiętny, czyli zaczynamy od cyfr części całkowitej, a później przechodzimy to porównywania cyfr części dziesiętnych.

W praktyce porównywanie ułamków dziesiętnych odbywa się następująco:
 • Najpierw porównujemy części całkowite, jeżeli nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części całkowitej;

 • Jeżeli obie części całkowite są równe, to porównujemy ich części dziesiętne. Jeżeli części dziesiętne nie są równe, to mniejszy jest ułamek o mniejszej części dziesiętnej;

 • Gdy części dziesiętne są równe, to porównujemy ich części setne, tysięczne itd., aż do uzyskania odpowiedzi.

  Zapamiętaj

Gdy na końcu ułamka dziesiętnego dopisujemy lub pomijamy zero, to jego wartość się nie zmienia.

Przykłady:
$$0,34=0,340=0,3400=0,34000=...$$
$$0,5600=0,560=0,56$$

W związku z powyższą uwagą, jeżeli w czasie porównywania ułamków w którymś zabraknie cyfr po przecinku, to należy dopisać odpowiednią liczbę zer.
 

Przykład: Porównajmy ułamki 5,25 i 5,23.
Przed porównywaniem ułamków wygodnie jest zapisać porównywane liczby jedna pod drugą, ale tak by zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem.

porownanie1
Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 5>3, zatem ułamek 5,25 jest większy od 5,23. Zatem 5,25>5,23.

Przykład: Porównajmy ułamki 0,8 i 0,81.
Zapisujemy ułamki jeden pod drugim, tak aby zgadzały się rzędy, czyli przecinek pod przecinkiem. Ponadto dopisujemy 0 w ułamku 0,8.

porownanie2

Widzimy, że w porównywanych ułamkach części jedności są takie same, części dziesiętne także są równe, natomiast w rzędzie części setnych 0<1, zatem ułamek 0,81 jest większy od 0,8. Zatem 0,81>0,8.

Obwód

Obwód wielokąta to suma długości boków danego wielokąta.

 1. Obwód prostokąta – dodajemy długości dwóch dłuższych boków i dwóch krótszych.

  Zatem prostokąt o wymiarach a i b ma obwód równy:
  Obwód prostokąta: $$Ob = 2•a+ 2•b$$.

  Przykład: Policzmy obwód prostokąta, którego boki mają długości 6 cm i 8 cm.

  ob_kwadrat

  $$Ob=2•8cm+2•6cm=16cm+12cm=28cm$$
   

 2. Obwód kwadratu – dodajemy długości czterech identycznych boków, zatem wystarczy pomnożyć długość boku przez cztery.

  Zatem kwadrat o boku długości a ma obwód równy:
  Obwód kwadratu: $$Ob = 4•a$$.

  Przykład: Policzmy obwód kwadratu o boku długości 12 cm.

  ob_prostokat

  $$Ob=4•12cm=48cm$$

 
Zobacz także
Udostępnij zadanie