Matematyka

MATeMAtyka 2. Zakres podstawowy i rozszerzony (Zbiór zadań, Nowa Era)

Oblicz, wiedząc, że... 4.25 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

 

`sin(x + pi/4) = sinxcos(pi/4) + cosxsin(pi/4) = sqrt2/2sin x + sqrt2/2 cos x = sqrt2/2 (sin x + cos x)` 

`sqrt2/2 (sin x + cos x) = 3/4`

`sinx + cos x = 3/4 * 2/sqrt2`

`sin x + cos x = 3/4 * 2/sqrt2 * sqrt2/sqrt2 = (6sqrt2)/8 = (3sqrt2)/4` 

`(sin x + cosx)^2 = 18/16` 

`sin^2 x + 2sinxcosx + cos^2x = 18/16`

`1 + 2sinxcosx=18/16` 

`2 sinxcosx=2/16 = 1/8` 

 

`a) \ sin(pi + 2x) = -sin(2x) = - 2sinxcosx=-1/8` 

 

`b) \ sin^2(x - 3/2pi) - cos^2(x-pi/2) = (sin(-(3/2pi -x)))^2 - (cos(-(pi/2-x)))^2 = (-sin(3/2pi -x))^2 - (cos(pi/2-x))^2=` 

`=(cosx)^2 - (sinx)^2 = cos(2x) stackrel("*")(=) (3sqrt7)/8` 

Wyjaśnienie gwiazdki:

`cos^2 2x = 1 - sin^2 2x` 

`cos^2 2x = 63/64` 

`|cos 2x| = (3sqrt7)/8` 

`"Skoro" \ x in (0 ; pi/4) \ "to" \ 2x in (0 ; pi/2) \ "a więc" \  cos 2x > 0` 

`cos 2x = (3sqrt7)/8` 

 

`c) \ tg (9pi - 2x) = -tg(2x) = - (sin 2x)/(cos 2x) = - (1/8)/((3sqrt7)/8) = - 1/(3sqrt7)*sqrt7/sqrt7 = -sqrt7/21` 

DYSKUSJA
Informacje
Autorzy: Joanna Czarnowska, Jolanta Wesołowska, Wojciech Babiański, Lech Chańko
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie