Matematyka

Oblicz wartości podanych wyrażeń i wpisz w okienka 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Oblicz wartości podanych wyrażeń i wpisz w okienka

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

a)

`strike6^2/5*2/strike3^1 \ \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ \ 4/9:(-5/6)` 

`4/5 \ \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ \ 4/strike9^3*(-strike6^2/5)`

`4/5 \ \ \ \ \ > \ \ \ \ (-8/15)` 

W zasadzie w tym podpunkcie niekonieczne jest obliczanie wartości, bo widać od razu że liczba po prawej stronie jest ujemna. Jednak w poleceniu jest napisane, aby obliczyć dane wartości.

b)

`0,2*5+(-4):0,5 \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 0,6*5-1:0,1`

`1+(-4):1/2\ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 3-1:1/10`

`1+(-4)*2\ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 3-1*10`

`1+(-8)\ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 3-10`

`(-7)\ \ \ \ = \ \ \ (-7)`

c)

`(-0,5):(-10) \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 1 3/4:14`

`(-1/2)*(-1/10) \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 1 3/4* 1/14`

`1/20 \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 7/4* 1/14`

`1/20 \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ (strike7^1)/4* 1/(strike14^2)`

`1/20 \ \ \ \ < \ \ \ 1/8`

 

d)

`5:(-6) \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ (-8):12`

`(-5/6) \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ (-8/12)`
`-5/6 \ \ \ \ < \ \ \ -4/6`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-04
Dziękuję!!!!
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3655

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Zobacz także
Udostępnij zadanie