Matematyka

Autorzy: Elżbieta Jabłońska, Maria Mędrzycka

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2016

Oblicz wartości podanych wyrażeń i wpisz w okienka 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Oblicz wartości podanych wyrażeń i wpisz w okienka

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

a)

`strike6^2/5*2/strike3^1 \ \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ \ 4/9:(-5/6)` 

`4/5 \ \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ \ 4/strike9^3*(-strike6^2/5)`

`4/5 \ \ \ \ \ > \ \ \ \ (-8/15)` 

W zasadzie w tym podpunkcie niekonieczne jest obliczanie wartości, bo widać od razu że liczba po prawej stronie jest ujemna. Jednak w poleceniu jest napisane, aby obliczyć dane wartości.

b)

`0,2*5+(-4):0,5 \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 0,6*5-1:0,1`

`1+(-4):1/2\ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 3-1:1/10`

`1+(-4)*2\ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 3-1*10`

`1+(-8)\ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 3-10`

`(-7)\ \ \ \ = \ \ \ (-7)`

c)

`(-0,5):(-10) \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 1 3/4:14`

`(-1/2)*(-1/10) \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 1 3/4* 1/14`

`1/20 \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ 7/4* 1/14`

`1/20 \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ (strike7^1)/4* 1/(strike14^2)`

`1/20 \ \ \ \ < \ \ \ 1/8`

 

d)

`5:(-6) \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ (-8):12`

`(-5/6) \ \ \ \ stackrel?square \ \ \ (-8/12)`
`-5/6 \ \ \ \ < \ \ \ -4/6`