Matematyka

Każdą dodatnią liczbę naturalną można 4.44 gwiazdek na podstawie 9 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

a)

`50=32+16+2=2^5+2^4+2^1`

b)

Przy przekształcaniu korzystamy z wyniku poprzedniego podpunktu.

`100=2*50=2*(2^5+2^4+2^1)=2^1*(2^5+2^4+2^1)=`

`=2^1*2^5+2^1*2^4+2^1*2^1=2^6+2^5+2^2`

c)

Przy przekształcaniu korzystamy z wyniku poprzedniego podpunktu.

`200=2*100=2*(2^6+2^5+2^2)=2^1*(2^6+2^5+2^2)=`

`=2^1*2^6+2^1*2^5+2^1*2^2=2^7+2^6+2^3`

d)

Przy przekształcaniu korzystamy z wyniku podpunktu b) .

`111=100+10+1=2^6+2^5+2^2 \ + \ 2*5 \ + 2^0=`

`=2^6+2^5+2^2 \ + \ 2*(4+1) \ + 2^0=`

`=2^6+2^5+2^2 \ + \ 2^1*(2^2+2^0) \ + 2^0=`

`=2^6+2^5+2^2 \ + \ 2^1*2^2+2^1*2^0 \ + 2^0=`

`=2^6+2^5+2^2 + 2^3+2^1 + 2^0`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3842

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie