Matematyka

Nie wykonując dokładnych obliczeń, określ, czy 5.0 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Nie wykonując dokładnych obliczeń, określ, czy

3
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie

a)

`44,648+56,003~~45+56`

`45+56>100`

Większa niż 100.

b)

`3865-3745,147=3865-3000-745,147~~865-745`

`865-745>100`

`3865-3745,147>100`

Większa niż 100.

c)

`25,1*4,02>25*4`

`25,1*4,02>100`

Większa niż 100.

d)

`9900:99,61~~9900:100=99`

`99<100`

9900:99,61<100

Mniejsza niż 100.

e)

`24,99*1,99+49,99<25*2+50`

`24,99*1,99+49,99<100`

Mniejsza niż 100.

f)

`(303,89-102,25):2,01> (300-100):2`

`(303,89-102,25):2,01> 100`

Większa niż 100.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

6486

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie