Matematyka

Podaj współrzędne punktów symetrycznych do danych 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Podaj współrzędne punktów symetrycznych do danych

8
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Punkt symetryczny do danego punktu względem osi X ma tę samą pierwszą współrzędną (współrzędną iksową), co pierwsza współrzędna danego punktu, a druga współrzędna (igrekowa) jest liczbą przeciwną do współrzędnej igrekowej danego punktu.

`S = (x,y) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ S' =(x,-y)`

 

` ` `A=(4,1) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ A' =(4,-1)` 

` ` `B=(6,-2) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ B' =(6,2)` 

`C=(-4,3) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ C' =(-4,-3)`   

`D=(-3,-5) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ D' =(-3,5)`   

`E=(5,0) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ E' =E=(5,0)`   

`F=(14,1) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ F' =(14,-1)`   

`G=(-65,24) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ G' =(-65,-24)` 

`H=(2020,-2014) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ H' =(2020, \ 2014)`     

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3659

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Zobacz także
Udostępnij zadanie