Matematyka

Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Podaj współrzędne punktów symetrycznych do danych 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Podaj współrzędne punktów symetrycznych do danych

8
 Zadanie

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Punkt symetryczny do danego punktu względem osi X ma tę samą pierwszą współrzędną (współrzędną iksową), co pierwsza współrzędna danego punktu, a druga współrzędna (igrekowa) jest liczbą przeciwną do współrzędnej igrekowej danego punktu.

`S = (x,y) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ S' =(x,-y)`

 

` ` `A=(4,1) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ A' =(4,-1)` 

` ` `B=(6,-2) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ B' =(6,2)` 

`C=(-4,3) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ C' =(-4,-3)`   

`D=(-3,-5) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ D' =(-3,5)`   

`E=(5,0) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ E' =E=(5,0)`   

`F=(14,1) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ F' =(14,-1)`   

`G=(-65,24) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ G' =(-65,-24)` 

`H=(2020,-2014) \ \ stackrel( \ \ "oś X" \ \ \)=> \ H' =(2020, \ 2014)`