Klasa
I gimnazjum
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka na czasie! 1, Podręcznik
UWAGA! Oglądasz stare wydanie książki. Kliknij tutaj, aby przejść do strony głównej.

a)

Obliczamy średnią arytmetyczną z pozostałych po skreśleniu liczb:

(1+5+10+12)/4=28/4=7

Po skreśleniu liczby, która jest taka sama jak średnia dotychczasowo skreślonych liczb, średnia się nie zmieni, czyli po skreśleniu 7.

Sprawdzenie:

(1+5+10+12+7)/5=35/5=7

b)

Trzeba skreślić takie dwie liczby, których średnia arytmetyczna jest również równa 7, czyli ich suma to 14

  • 6 i 8
  • 11 i 3

Komentarze