Matematyka

Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Z podanego wzoru wyznacz wielkość x. Zapisz odpowiednie 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Z podanego wzoru wyznacz wielkość x. Zapisz odpowiednie

5
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie

4
 Zadanie

5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie

`a) \ \ (x-1)/3=k \ \ \ \ \ |*3`

`x-1=3k \ \ \ \ |+1`

`x=3k+1` 

 

`b) \ \ \ x/4=y/5 \ \ \ |*4`

`x=(4y)/5`  

`x=4/5y`

 

`c) \ \ 6(p-x)=4(x+k)`

`6p-6x=4x+4k \ \ \ |-4x`

`6p-10x=4k \ \ \ |-6p`

`-10x=4k-6p \ \ \ \ |:(-10)`

`x=(4k-6p)/(-10)`  

`x=(6p-4k)/10`

`x=(strike2^1(3p-2k))/strike10^5`

`x=(3p-2k)/5`

`d) \ \ a=bx-cx`

`a=x(b-c) \ \ \ \ |:(b-c) \ \ \ \ \ \ \ \ "zał." \ \ \ \ b-c!=0 \ \ \ \=> \ \ \b!=c`

`a/(b-c)=x` 

 

`e) \ \ s=x/(x-y)`

`"zał." \ \ \ z-y!=0`

 

`s=x/(x-y) \ \ \ \ |*(x-y)`

`s*(x-y)=x`

`sx-sy=x \ \ \ \ |+sy`

`sx=x+sy \ \ \ \ \ |-x`

`sx-x=sy`

`x(s-1)=sy \ \ \ \ \ |:(s-1) \ \ \ \ \ \ \ "zał." \ \ s-1!=0 \ \ \|+1 \ \ \ \ \ \ \ \ s!=1`

`x=(sy)/(s-1)` 

 

`f) \ \ (2x-1)/x=k \ \ \ `

`"zał." \ \ x!=0` 

 

`(2x-1)/x=k \ \ \ \ \ |*x`

`2x-1=kx \ \ \ \ |+1`

`2x=kx+1 \ \ \ \ \ |-kx`

`2x-kx=1`

`x(2-k)=1 \ \ \ \ \ \|:(2-k) \ \ \ \ \ "zał." \ \ 2-k!=0 \ \ |+k \ \ \ \ \ \ 2!=k `

`x=1/(2-k)`