Matematyka

Matematyka na czasie! 1 (Podręcznik, Nowa Era)

Z podanego wzoru wyznacz wielkość y. Zapisz 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Z podanego wzoru wyznacz wielkość y. Zapisz

4
 Zadanie

`a) \ \ 3/(y+4)=w`

`"zał." \ \ \ y+4!=0 \ \ \ \ \ \ \ |-4 \  \ \ \ \ \ => \ \ \ \ \ \ \ \ \ y!=-4`

`3/(y+4)=w \ \ \ \ \ |*(y+4)`

`3=w*(y+4)`

`3=wy+4w \ \ \ \ \ \ \ \ |-4`

`3-4w=wy \ \ \ \|:w \ \ \ \ \ \ \ "zał." \ \ \ \w!=0`

`(3-4w)/w=y`

`b) \ \ \ x/(3-y)=z`

`"zał." \ \ 3-y!=0 \ \ \ \ \ |+y \ \ \ => \ \ \ \ \3!=y` 

`x/(3-y)=z \ \ \ \ |*(3-y)`

`x=z*(3-y)`

`x=3z-yz \ \ \ |-3z`

`x-3z=-yz \ \ \ \ |:(-z) \ \ \ \ \ "zał." \ \ \ \ -z!=0 \ \ \ \ => \ \ \ \ z!=0` 

`(x-3z)/(-z)=y`

`y=x/(-z)+(-3z)/(-z)`

`y=-x/(z)+3`

`c) \ \ a/(y-k)=p`

`"zał." \ \ y-k!=0`

` a/(y-k)=p \ \ \ \ |*(y-k)`

`a=p*(y-k) `

`a=py-pk \ \ \ \ |+pk`

`a+pk=py \ \ \ \ |:p \ \ \ \ \ \ \ \ "zał." \ \ \ p!=0`

`(a+pk)/p=y`

`y=(a+pk)/p`

`d) \ \ (5-y)/y=m `

`"zał." \ \ y!=0`

`(5-y)/y=m \ \ \ \ \ \ |*y`

`5-y=ym \ \ \ \ |+y`

`5=ym+y`

`5=y(m+1) \ \ \ \ |:(m+1) \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ "zał." \ m+1!=0 \ \ |-1 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \=> \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \m!=-1 `

`5/(m+1)=y`

`y=5/(m+1)`

`e) \ \ (3y+k)/(2y)=k`

`"zał." \ \ \ 2y!=0 \ \ \ |:2 \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ => \ \ \ \ \ \ \ y!=0`

`(3y+k)/(2y)=k \ \ \ \ \ |*2y`

`3y+k=k*2y \ \ \ \ |-3y`

`k=2ky-3y`

`k=y(2k-3) \ \ \ \ \ \ \ \ \|:2k-3 \ \ \ \ \ "zał." \ \ 2k-3!=0 \ \|+3 \ \ => \ \ 2k!=3 \ \ |:2 \ \ => \ k!=3/2`

`k/(2k-3)=y`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

10508

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb. Sprowadzają one rozwiązanie problemu podzielności liczb do prostych działań na niewielkich liczbach.

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1896319128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr dzieli się przez 3.

  Przykład:

  • 7981272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) dzieli się przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 21470092816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 182947218415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9 , gdy suma jej cyfr jest podzielna przez 9.

  Przykład:

  • 1890351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest podzielna przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 1920481290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12491848100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Zobacz także
Udostępnij zadanie