Matematyka

a) Zapisz liczbe trzycyfrową, w której cyfrę setek oznaczono 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

a) Zapisz liczbe trzycyfrową, w której cyfrę setek oznaczono

10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

a)

Cyfra setek:

`x`

Cyfra dziesiątek:

`y`

Cyfra jedności:

`7`

Liczba (cyfra jedności+ cyfra dziesiątek∙10+ cyfra setek∙100+...):

`7+10*y+100*x=7+10y+100x`

x, ponieważ jest cyfrą setek w liczbie trzycyfrowej, może przyjmować wartość 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (nie można przyjmować wartości 0, gdyż jest to cyfra która stoi ,,z przodu liczby")

y może przyjmować wartość 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

b)

Cyfra setek:

`x`

Cyfra jedności:

`y`

Cyfra dziesiątek:

`x+y`

Liczba (cyfra jedności+ cyfra dziesiątek∙10+ cyfra setek∙100+...):

`y+(x+y)*10+x*100=y+10x+10y+100x=110x+11y`

Ponieważ x+y to wyrażenie opisujące cyfrę dziesiątek, to pomiędzy tymi cyframi musi zachodzić taka zależność, że ich suma będzie liczbą całkowitą dodatnią mniejszą od 9.

Ponadto x, ponieważ jest cyfrą setek w liczbie trzycyfrowej, nie może przyjmować wartości 0, gdyż jest to cyfra która stoi ,,z przodu liczby", stąd x to conajmniej 1, a y to conajmniej 0.

Reasumując:

Wartości x i y mogą przyjmować takie wartości, aby zachodziła któraś z następujących równości:

`x+y=1,`

`x+y=2,`

`x+y=3,`

`x+y=4,`

`x+y=5,`

`x+y=6,`

`x+y=7,`

`x+y=8,`

`x+y=9 `

Ponadto x i y muszą być liczbami całkowitymi.

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-10-06
dzieki
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3651

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Koło i okrąg

Okrąg o środku S i promieniu długości r (r – to długość, więc jest liczbą dodatnią, co zapisujemy r>0) jest to krzywa, której wszystkie punkty leżą w tej samej odległości od danego punktu S zwanego środkiem okręgu.

Inaczej mówiąc: okręgiem o środku S i promieniu r nazywamy zbiór wszystkich punków płaszczyzny, których odległość od środka S jest równa długości promienia r.

okreg1
 

Koło o środku S i promieniu długości r to część płaszczyzny ograniczona okręgiem wraz z tym okręgiem.

Innymi słowy koło o środku S i promieniu długości r to figura złożona z tych punktów płaszczyzny, których odległość od środka S jest mniejsza lub równa od długości promienia r.

okreg2
 

Różnica między okręgiem a kołem – przykład praktyczny

Gdy obrysujemy np. monetę powstanie nam okrąg. Po zakolorowaniu tego okręgu powstanie nam koło, czyli zbiór punktów leżących zarówno na okręgu, jak i w środku.

okrag_kolo

Środek okręgu (lub koła) to punkt znajdujący się w takiej samej odległości od każdego punktu okręgu.
Promień okręgu (lub koła) to każdy odcinek, który łączy środek okręgu z punktem należącym do okręgu.

Cięciwa okręgu (lub koła) - odcinek łączący dwa punkty okręgu
Średnica okręgu (lub koła) - cięciwa przechodząca przez środek okręgu. Jest ona najdłuższą cięciwą okręgu (lub koła).

Cięciwa dzieli okrąg na dwa łuki.
Średnica dzieli okrąg na dwa półokręgi, a koło na dwa półkola.

kolo_opis
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie