Matematyka

Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

a) Zapisz liczbe trzycyfrową, w której cyfrę setek oznaczono 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

a) Zapisz liczbe trzycyfrową, w której cyfrę setek oznaczono

10
 Zadanie

11
 Zadanie

12
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

a)

Cyfra setek:

`x`

Cyfra dziesiątek:

`y`

Cyfra jedności:

`7`

Liczba (cyfra jedności+ cyfra dziesiątek∙10+ cyfra setek∙100+...):

`7+10*y+100*x=7+10y+100x`

x, ponieważ jest cyfrą setek w liczbie trzycyfrowej, może przyjmować wartość 1,2,3,4,5,6,7,8,9 (nie można przyjmować wartości 0, gdyż jest to cyfra która stoi ,,z przodu liczby")

y może przyjmować wartość 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9

b)

Cyfra setek:

`x`

Cyfra jedności:

`y`

Cyfra dziesiątek:

`x+y`

Liczba (cyfra jedności+ cyfra dziesiątek∙10+ cyfra setek∙100+...):

`y+(x+y)*10+x*100=y+10x+10y+100x=110x+11y`

Ponieważ x+y to wyrażenie opisujące cyfrę dziesiątek, to pomiędzy tymi cyframi musi zachodzić taka zależność, że ich suma będzie liczbą całkowitą dodatnią mniejszą od 9.

Ponadto x, ponieważ jest cyfrą setek w liczbie trzycyfrowej, nie może przyjmować wartości 0, gdyż jest to cyfra która stoi ,,z przodu liczby", stąd x to conajmniej 1, a y to conajmniej 0.

Reasumując:

Wartości x i y mogą przyjmować takie wartości, aby zachodziła któraś z następujących równości:

`x+y=1,`

`x+y=2,`

`x+y=3,`

`x+y=4,`

`x+y=5,`

`x+y=6,`

`x+y=7,`

`x+y=8,`

`x+y=9 `

Ponadto x i y muszą być liczbami całkowitymi.