Matematyka

Matematyka na czasie! 1 (Podręcznik, Nowa Era)

Dwa boki trójkąta mają długości 7 cm i 11 cm. Trzeci 4.86 gwiazdek na podstawie 7 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Dwa boki trójkąta mają długości 7 cm i 11 cm. Trzeci

10
 Zadanie
11
 Zadanie
1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Boki trójkąta muszą spełniać następującą własność: suma długości dwóch dowolnych boków musi być większa od długości trzeciego boku.

`A. \ 2 \ cm \ + 7 \ cm \ < \ 11 \ cm`

Gdyby trzecim bokiem tego trójkąta był bok o długości 2 cm, to suma długości boków 2 cm i 7 cm byłaby mniejsza od trzeciego boku 11 cm.

`B. \ 4 \ cm+ 7 \ cm =11 \ cm`

Gdyby trzecim bokiem tego trójkąta był bok o długości 4 cm, to suma długości boków 4 cm i 7 cm byłaby równa długości trzeciego boku 11 cm.

`C. \ 8 \ cm+7 \ cm \ >11 \ cm`

`8 \ cm+11 \ cm \ > 7 \ cm`

`7 \ cm+ 11 \ cm> 8 \ cm`

Suma długości każdych dwóch par boków jest większa od długości trzeciego boku. Trzeci bok tego trójkąta może mieć długość 8 cm.

`D. \ 7 \ cm+11 \ cm \ =18 \ cm`

Gdyby trzecim bokiem tego trójkąta był bok o długości 18 cm, to suma długości boków 7 cm i 11 cm byłaby równa długości trzeciego boku 18 cm.

Odpowiedź:

`"Odpowiedź C."`

DYSKUSJA
user profile image
Borys

21 listopada 2017
Dziękuję :)
user profile image
Marcel

14 listopada 2017
Dzięki!!!!
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

18053

Nauczyciel

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie