Matematyka

Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Ile trójkątów różnobocznych można zbudować, mając 4.56 gwiazdek na podstawie 9 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Boki trójkąta muszą spełniać następującą własność: suma długości dwóch dowolnych boków musi być dłuższa od długości trzeciego boku.

  •  2 cm, 4 cm i 5 cm

Uzasadnienie:

`2 +4>5`

`2+5>4`

`4+5>2`

 

  • 4 cm, 5 cm, 7 cm

Uzasadnienie:

`4+5>7`

`4+7>5`

`5+7>4`

Odpowiedź:

Można zbudować dwa trójkąty różnoboczne.