Matematyka

Autorzy:Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz

Wydawnictwo:Nowa Era

Rok wydania:2015

Każdy bok kwadratu o obwodzie równym 48 cm 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Każdy bok kwadratu o obwodzie równym 48 cm

12
 Zadanie

13
 Zadanie

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie

Obliczamy długość boku kwadratu:

`48 \ "cm":4= 12 \ "cm"`

Obliczamy pole tego kwadratu:

`P=12 \ "cm"*12 \ "cm"=144 \ cm^2`

 

Obliczamy długość boku kwadratu powiększonego o 30%- taka długość stanowi 100%+30%=130% długości początkowej:

`130%*12 \ "cm"=130/100*12 \ "cm"=13/10*12 \ "cm"=156/10 \ "cm"=15,6 \ "cm"`

Obliczamy pole powiększonego kwadratu o boku 14,4 cm:

`P=15,6 cm*15,6 cm= 243,36 \ cm^2`

Obliczamy, o ile procent wzrosło pole tego kwadratu- obliczamy jakim procentem początkowego pola jest różnica pól:

`(243,36 \ cm^2-144 \ cm^2)/(144 \ cm^2)= (99,36 \ cm^2)/(144 \ cm^2)*100%=(99 36/100*100%)/144=9936/strike100*strike100%:144=`

`=9936/144%=69%`

Odpowiedź: Pole tego kwadratu wzrosło 69%.