Matematyka

Oblicz w pamięci. 10% liczby: 36, 180, 2 4.56 gwiazdek na podstawie 18 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

a) Aby obliczyć w pamięci 10% liczby wystarczy podzielić ją na 10, czyli przesunąć przecinek o jedno miejsce w lewo:

 • 10% liczby 36 to 3,6
 • 10% liczby 180 to 18
 • 10% liczby 2 to 0,2

b)  Aby obliczyć w pamięci 1% liczby wystarczy podzielić ją na 100, czyli przesunąć przecinek o dwa miejsca w lewo:

 • 1% liczby 2900 to 29
 • 1% liczby 40 to 0,4
 • 1% liczby 7 to 0,07

c) Aby obliczyć w pamięci 25% liczby wystarczy podzielić ją na 4 (bo 25% to jedna czwarta 100%):

 • 25% liczby 24 to 6
 • 25% liczby 100 to 25
 • 25% liczby 8 to 2

d) Aby obliczyć w pamięci 20% liczby wystarczy podzielić ją na 5 (bo 20% to jedna piąta 100%):

 • 20% liczby 70 to:

`70/5=14`

 • 20% liczby 610 to:

`610/5=122`

 • 20% liczby 3 to:

`3/5=6/10=0,6` 

 

e) Aby obliczyć w pamięci 5% liczby wystarczy podzielić ją na 5 (bo 5% to jedna dwudziesta 100%):

 • 5% liczby 40 to 2 (bo 40:20=2)
 • 5% liczby 140 to 7 (bo 140:20=7)
 • 5% liczby 800 to 40 (bo 800:20=40)

f) Aby obliczyć 150% liczby wystarczy wyznaczyć połowę danej liczby i tą połowę dodać do tej liczby (bo 150% to 1 ½ ze 100%):

 • 150% liczby 60 to 90 (bo 60+60:2=60+30=90)
 • 150% liczby 14 to 21 (bo 14+14:2=14+7=21)
 • 150% liczby 180 to 270 (bo 180+180:2=180+90=270)

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka na czasie! 1
Autorzy: Karolina Wej, Wojciech Babiański, Ewa Szmytkiewicz, Jerzy Janowicz
Wydawnictwo: Nowa Era
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

1505

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Prostopadłościan

Prostopadłościan to figura przestrzenna, której kształt przypomina pudełko lub akwarium.

Prostopadłościan

 • Każda ściana prostopadłościanu jest prostokątem.
 • Każdy prostopadłościan ma 6 ścian - 4 ściany boczne i 2 podstawy, 8 wierzchołków i 12 krawędzi.
 • Dwie ściany mające wspólną krawędź nazywamy prostopadłymi.
 • Dwie ściany, które nie mają wspólnej krawędzi, nazywamy równoległymi.
 • Każda ściana jest prostopadła do czterech ścian oraz równoległa do jednej ściany.

Z każdego wierzchołka wychodzą trzy krawędzie – jedną nazywamy długością, drugą – szerokością, trzecią – wysokością prostopadłościanu i oznaczamy je odpowiednio literami a, b, c. Długości tych krawędzi nazywamy wymiarami prostopadłościanu.

Prostopadłościan - długości

a – długość prostopadłościanu, b – szerokość prostopadłościanu, c - wysokość prostopadłościanu.

Prostopadłościan, którego wszystkie ściany są kwadratami nazywamy sześcianem.Wszystkie krawędzie sześcianu mają jednakową długość.

kwadrat
Zobacz także
Udostępnij zadanie