Matematyka

Jakie cyfry można wstawić w miejsce znaków 4.0 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

Jakie cyfry można wstawić w miejsce znaków

27
 Zadanie
28
 Zadanie
29
 Zadanie

30
 Zadanie

31
 Zadanie
32
 Zadanie

Liczba dzieli się przez 10, jeśli jej ostatnią cyfrą (cyfrą jedności) jest 0. 

Liczba dzieli się przez 100, jeśli jej dwie ostatnie cyfry (cyfra dziesiątek i cyra jedności) są równe 0. 

Zatem aby liczba dzieliła się przez 10, ale nie dzieliła się przez 100, musi mieć ostatnią cyfrę równą 0, ale przedostatnią cyfrę różną o 0. 

 

Na to pytanie jest 9 poprawnych odpowiedzi (przedstawionych wyżej). 

 

Cyfra dziesiątek jest równa 2, więc jest różna od 0.

Musimy zadbać tylko o to, by cyfra jedności była równa 0, czyli aby cyfra jedności była równa 0. 

Mamy takie możliwości: 

Na to pytanie jest więc 10 poprawnych odpowiedzi. 

 

Cyfra jedności jest równa 0, musimy więc zadbać tylko o to, by cyfra dziesiątek była różna od 0
(czyli w kółeczko możemy wpisać dowolną cyfrę poza 0). 

W kwadracik możemy wpisać dowolną cyfrę. 

Przykładowe liczby: 

Jest dużo poprawnych odpowiedzi na to pytanie. 

 

W kółeczko musimy wpisać zero, w kwadracik musimy wpisać liczbę różną od 0. 

Mamy takie możliwości: 

Jest 9 poprawnych odpowiedzi na to pytanie. 

DYSKUSJA
klasa:
Informacje
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
ISBN: 9788302173103
Autor rozwiązania
user profile

Nauczyciel

Wiedza
Cechy podzielności liczb

Cechy podzielności liczb ułatwiają znalezienie dzielników, zwłaszcza dużych liczb.

Dzielnik liczby to taka liczba, przez którą dana liczba jest podzielna. Dzielnikiem każdej liczby naturalnej n (n>1) jest 1 oraz ona sama.


Cechy podzielności:

 1. Podzielność liczby przez 2

  Liczba jest podzielna przez 2, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0, 2, 4, 6 lub 8.

  Przykład:

  • 1 896 319 128 → liczba jest podzielna przez 2, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 8.
    
 2. Podzielność liczby przez 3

  Liczba jest podzielna przez 3, gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 3.

  Przykład:

  • 7 981 272 → liczba jest podzielna przez 3, ponieważ suma jej cyfr (7+9+8+1+2+7+2=36) jest liczbą podzielną przez 3.
    
 3. Podzielność liczby przez 4

  Liczba jest podzielna przez 4, gdy jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 4.

  Przykład:

  • 2 147 816 → liczba jest podzielna przez 4, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 16, a liczba 16 jest podzielna przez 4.
    
 4. Podzielność liczby przez 5

  Liczba jest podzielna przez 5, gdy jej ostatnią cyfrą jest 0 lub 5.

  Przykład:

  • 18 298 415 → liczba jest podzielna przez 5, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 5.
    
 5. Podzielność liczby przez 6

  Liczba jest podzielna przez 6, gdy jednocześnie dzieli się przez 2 i 3.

  Przykład:

  • 1248 → liczba jest podzielna przez 6, ponieważ dzieli się przez 2 (jej ostatnią cyfrą jest 8), a także dzieli się przez 3 (suma jej cyfr 1+2+4+8=15 jest liczbą podzielną przez 3).
    
 6. Podzielność liczby przez 9

  Liczba jest podzielna przez 9, gdy suma jej cyfr jest liczbą podzielną przez 9.

  Przykład:

  • 1 890 351 -> liczba jest podzielna przez 9, ponieważ suma jej cyfr (1+8+9+0+3+5+1=27) jest jest liczbą podzielną przez 9.
    
 7. Podzielność liczby przez 10

  Liczba jest podzielna przez 10, gdy jej ostatnią cyfra jest 0.

  Przykład:

  • 192 290 → liczba jest podzielna przez 10, ponieważ jej ostatnią cyfrą jest 0.
    
 8. Podzielność liczby przez 25

  Liczba jest podzielna przez 25, gdy dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę podzielną przez 25.

  Przykład:

  • 4675 → liczba jest podzielna przez 25, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry tworzą liczbę 75, a 75 jest podzielne przez 25.
    
 9. Podzielność liczby przez 100

  Liczba jest podzielna przez 100, gdy jej dwie ostatnie cyfry to zera.

  Przykład:

  • 12 848 100 → liczba jest podzielna przez 100, ponieważ jej dwie ostatnie cyfry to zera.
Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom