Matematyka

W koszu są czerwone... 4.17 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 5 Klasa
 3. Matematyka

`C- Czerwon e\ p iłki`

`N- Niebieskie\ p iłki`

`Z - Żółte\ p iłki`

`C=57`

`N=57:3=19`

`a)`

`Z=57+7=64`

`Suma: 57+19+64=140`

`b)`

`Z=19*2=38`

`Suma: 57+19+38=114`

`c)`

`Z=(57+19)-4=72`

`Suma:57+19+72=148`

`d)`

`Z=(57+19):4=19`

`Suma:57+19+19=95`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z pomysłem 5
Autorzy: Barbara Dubiecka-Kruk, Piotr Piskorski, Anna Dubiecka, Ewa Malicka
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie