Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 5, Podręcznik

Kąt o opisanej mierze to kąt odpowiadający kątowi przyległemu do kąta alfa,
zatem kąt przyległy do kąta alfa ma miarę odpowiednio  a) 123°, b) 30° i c) 135°.
Wiemy, że

Komentarze