Klasa
5 szkoły podstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka 5, Podręcznik

a)

Liczba 4 jest wielokrotnością liczby 2, ponieważ dzieli się przez 2.
Nie jest natomiast wielokrotnością liczby 3, gdyż jest niepodzielna przez tą liczbę.

Liczba 5 nie jest wielokrotnością liczby 2 (ani liczby 3).

Komentarze