Matematyka

Wielkość x podajemy z dokładnością do 0,5, a wielkość 4.71 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Wielkość x podajemy z dokładnością do 0,5, a wielkość

1
 Zadanie
2
 Zadanie
3
 Zadanie
4
 Zadanie
5
 Zadanie

P
 Zadanie

Aby rozwiązać działania na x i y w oparciu o a i b rozważmy kilka odmiennych sytuacji dotyczących skrajnych wartości błędów przybliżenia

x+y

 • x=a+0,5 y=b+0,8

x+y=a+0,5+b+0,8=a+b+1,3

 • x=a-0,5 y=b-0,8

x+y=a-0,5+b-0,8=a+b-1,3

Zatem:

`x+y=a+b+-1,3`

 

x-y

 • x=a+0,5 y=b-0,8

x-y=a+0,5-(b-0,8)=a-b+1,3

 • x=a-0,5 y=b+0,8

x-y=a-0,5-(b+0,8)=a-b-1,3

Zatem:

`x-y=a-b+-1,3`

x*y

 • x=a+0,5 y=b+0,8

x*y=(a+0,5)(b+0,8)=ab+0,8a+0,5b+0,4

 • x=a-0,5 y=b+0,8

x*y=(a-0,5)(b+0,8)=ab+0,8a-0,5b-0,4

 • x=a+0,5 y=b-0,8

x*y=(a+0,5)(b-0,8)=ab-0,8a+0,5b-0,4

 • x=a-0,5 y=b-0,8

x*y=(a-0,5)(b-0,8)=ab-0,8a-0,5b+0,4

Zatem:

(x+-0,5)*(y+-0,8)=xy+-0,8x+-0,5y+-0,4

 

x/y

//

 • x=a+0,5 y=b+0,8

x*y=(a+0,5)/(b+0,8)=ab+0,8a+0,5b+0,4

 • x=a-0,5 y=b+0,8

x*y=(a-0,5)(b+0,8)=ab+0,8a-0,5b-0,4

 • x=a+0,5 y=b-0,8

x*y=(a+0,5)(b-0,8)=ab-0,8a+0,5b-0,4

 • x=a-0,5 y=b-0,8

x*y=(a-0,5)(b-0,8)=ab-0,8a-0,5b+0,4

Zatem:

(x+-0,5)*(y+-0,8)=xy+-0,8x+-0,5y+-0,4

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3654

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie