Matematyka

Autorzy:Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Cenę pewnego produktu podnoszono dwukrotnie 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Obliczmy cenę początkową pierwszego sklepu. Zadanie rozwiązujemy "od końca", czyli najpierw obliczamy cenę przed drugą podwyżką- o 30%. 252zł stanowi 130% tej ceny- układamy proporcję:

`252 "zł"- 130%`

`x "zł"- 100%`

`252*100=130*x`

`25200=130x`        `/:130`

`193,85~~x`

 

Teraz obliczamy cenę przed pierwszą podwyżką, wiedząc, że cena 193,85 zł stanowi 120%  tej ceny:

`193,85 "zł"- 120%`

`x "zł"= 100%`

`193,85*100=120x`

`19385=120x`     `/:120`

`x~~161,54 zł`

 

Analogiczne obliczenia przeprowadzamy dla cen i obliczeń w drugim sklepie- jednak ponieważ tam druga zmiana ceny była obniżką o 20%, to ostateczna cena stanowi 80% drugiej ceny.

`80%- 276 "zł"`

`100%- x"zł"`

`80x=27600`        /:80

`x=345"zł"`

 

`115%-345"zł"`

`100%-x"zł"`

`115x=34500`

`x=300`

 

Przed zmianami taniej ten produkt sprzedawał sklep pierwszy. Obliczmy o ile procent jest tańszy- musimy obliczyć jaki procent ceny droższego produktu stanowi różnica cen. Zatem:

`300"zł"-161,54"zł"=` `138,46 "zł "` 

`(138,46 "zł")/(300 "zł")* 100%= 46,15(3) %`

Odpowiedź:

Sklepi pierwszy sprzedawał produkt taniej o 46,15(3) %