Matematyka

Zapisz wyrażenie w prostszej postaci. 4.67 gwiazdek na podstawie 6 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Zapisz wyrażenie w prostszej postaci.

4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

a)

`(a^(-5)b^3)^2=(a^(-5))^2(b^3)^2=a^(-10)b^6`

b)

`(x^(-3)y^(-2)z^5)/(x^(-2)y^(-3)z^6)=x^(-3-(-2))y^(-2-(-3))z^(5-6)=`

`=x^(-1)y^1z^(-1)=y/(xz)`

c)

`((x^(-2)y)/z^3)^(-3):((x^5y^(-2))/(z^3))^(-1)=((z^3)/(x^(-2)y))^3: (z^3)/(x^5y^(-2))=`

`((z^3)^3)/((x^(-2))^3y^3)*(x^5y^(-2))/(z^3)=` `z^9/(x^(-6)y^3) *(x^5y^(-2))/z^3= ` `(z^9x^5y^(-2))/(x^(-6)y^3z^3)=` 

`=x^(5-(-6))z^(9-3)y^(-2-3)=x^11z^6y^(-5)=(x^11z^6)/y^5` 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3634

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Dodawanie ułamków dziesiętnych

Dodawanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do dodawania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki dodajemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecinka;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 1,57+7,6=?$$
  dodawanie-ulamkow-1 

  $$1,57+7,6=8,17 $$

Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Zobacz także
Udostępnij zadanie