Matematyka

Liczbę 12 możemy przedstawić w postaci iloczynu 4.2 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka
 • 15=3⋅5

Liczba 15 dzieli się przez 1,3,5,3⋅5, czyli ma 4 dzielniki.

 • 27=3⋅3⋅3

Liczba 27 dzieli się przez 1,3,3⋅3,3⋅3⋅3, czyli ma 4 dzielniki .

 • 68=2⋅2⋅17

Liczba 68 dzieli się przez 1, 2, 2⋅2, 2⋅17, 2⋅2⋅17, czyli ma 4 dzielniki.

 • 32=2⋅2⋅2⋅2⋅2

Liczba 32 dzieli się przez 1,2,2⋅2, 2⋅2⋅2, 2⋅2⋅2⋅2, 2⋅2⋅2⋅2⋅2, czyli ma 6 dzielników.

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Monika

3458

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie