Matematyka

Autorzy:Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk

Wydawnictwo:WSiP

Rok wydania:2015

Sporządź wykres funkcji f 4.8 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Sporządź wykres funkcji f

4
 Zadanie
5
 Zadanie

6
 Zadanie

8
 Zadanie

`a)` 

Wyznaczmy współrzędne kilku punktów należących do wykresu funkcji f. Następnie te punkty przesuniemy o 2 jednostki w prawo otrzymując wykres funkcji przesuniętej. 

`f(-1)=-3*(-1)=3` 

`f(0)=-3*0=0` 

`f(2)=-3*2=-6` 

 

   

 

`D_f\ =RR` 

`Z_(w_f)\ =RR` 

`D_g\ =RR` 

`Z_(w_g)\ =RR` 

 

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

 

`b)` 

Wyznaczmy współrzędne kilku punktów należących do wykresu funkcji f. Następnie te punkty przesuniemy o 4 jednostki w górę otrzymując wykres funkcji przesuniętej. 

`f(-1)=2*(-1)-3=-2-3=-5` 

`f(0)=2*0-3=0-3=-3` 

`f(2)=2*2-3=4-3=1` 

 

 

 

`D_f\ =RR` 

`Z_(w_f)\ =RR` 

`D_g\ =RR` 

`Z_(w_g)\ =RR` 

 

`ul(ul(\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 

 

 

`c)` 

Wyznaczmy współrzędne kilku punktów należących do wykresu funkcji f. Następnie te punkty przesuniemy o 3 jednostki w lewo i 2 jednostki w dół otrzymując wykres funkcji przesuniętej. 

Należy pamiętać, że dziedziną funkcji f jest zbiór liczb rzeczywistych nieujemnych (tylko dla liczb nieujemnych da się obliczyć pierwiastek kwadratowy). 

 

`f(0)=1/2sqrt0=1/2*0=0` 

`f(1)=1/2sqrt1=1/2*1=1/2` 

`f(4)=1/2sqrt4=1/2*2=1` 

 

`D_f\ =<<0,\ +infty)` 

`Z_(w_f)\ =<<0,\ +infty)` 

`D_g\ =<<-3,\ +infty)` 

`Z_(w_g)\ =<<-2,\ +infty)`