Matematyka

Wykres funkcji f(x) przekształć 4.6 gwiazdek na podstawie 5 opinii
  1. Liceum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Wykres funkcji f(x) przekształć

2
 Zadanie

3
 Zadanie

Obliczmy współrzędne kilku punktów należących do wykresu funkcji f: 

`f(-3)=1/3*(-3)-4=-1-4=-5`

`f(0)=1/3*0-4=0-4=-4`

`f(3)=1/3*3-4=1-4=-3`

 

Wykres funkcji g jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi x. 

Wykres funkcji h jest symetryczny do wykresu funkcji g względem osi y. 

Wykres funkcji k jest symetrczyny do wykresu funkcji f względem początku układu współrzędnych. 

 

 

Można zauważyć, że odbijając wykres funkcji f najpierw symetrycznie względem osi x, a następnie otrzymany wykres symetrycznie względem osi y otrzymamy to samo, co odbijając wykres funkcji f symetrycznie względem początku układu współrzędnych - zamiast wykonywać dwa przekształcenia można wykonać tylko jedno. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

  • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
  • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
  • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Pole powierzchni prostopadłościanu

Pole powierzchni prostopadłościanu to suma pól wszystkich jego ścian.

$$P_p$$ -> pole powierzchni

Pole powierzchni prostopadłościanu
 

Każdy prostopadłościan ma 3 pary takich samych ścian.

Pole powierzchni oblicza się z poniższego wzoru, gdzie $$P_1$$, $$P_2$$ i $$P_3$$ to pola ścian prostopadłościanu.

$$P_p=2•P_1+2•P_2+2•P_3$$

Wzór na pole powierzchni prostopadłościanu możemy zapisać w następującej postaci:
$$P_p = 2•a•b + 2•b•c + 2•a•c$$ (a,b,c - wymiary prostopadłościanu)
 

  Zapamiętaj

Sześcian ma sześć jednakowych ścian, więc pole jego powierzchni oblicza się ze wzoru: $$P_p=6•P$$, gdzie P oznacza pole jednej ściany tego sześcianu. Natomiast wzór na pole powierzchni sześcianu możemy zapisać w następującej postaci: $$P_p = 6•a•a = 6•a^2$$ (a - bok sześcianu).

Zobacz także
Udostępnij zadanie