Klasa
1 szkoły ponadpodstawowej
Przedmiot
Matematyka
Wybierz książkę
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy. Po gimnazjum, Podręcznik

Prędkość 135 km/h oznacza, że w ciągu każdej godziny zawodnik pokonywał 135 km. Oznaczmy czas (wyrażony w godzinach) jako t. Wtedy w czasie t godzin pokona 135t kilometrów. Skoro trasa ma 546 km, to dystans pozostały do mety (wyrażony w kilometrach) możemy opisać w zalezności od czasu t: 

 

Oczywiście t musi być liczbą nieujemną, podobnie wartość powyższej funkcji nie może przyjmować wartości ujemnych (bo opisuje dystans), warto więc zapisać założenia: 

Komentarze