Matematyka

Napisz wzór funkcji liniowej, jeśli znasz współczynnik kierunkowy prostej 4.5 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Napisz wzór funkcji liniowej, jeśli znasz współczynnik kierunkowy prostej

7
 Zadanie
8
 Zadanie
9
 Zadanie
10
 Zadanie
11
 Zadanie

12
 Zadanie

13
 Zadanie
14
 Zadanie
15
 Zadanie

`a)`

`f(x)=-5/4x+b`

Wartość współczynnika b obliczymy podstawiając do powyższego równania współrzędne punktu A. 

`f(3)=2`

`-5/4*3+b=2`

`-15/4+b=2`

`-3 3/4+b=2\ \ \ \ |+3 3/4`

`b=5 3/4`

 

`ul(ul(f(x)=-5/4x+3 3/4))`

 

 

`b)`

`f(x)=0*x+b=0+b=b`

 

Jeśli współczynnik kierunkowy jest równy 0, to funkcja liniowa jest funkcją stałą. 

Wiemy, że przechodzi ona przez punkt A=(3, -1), więc dla argumentu 3 osiąga wartość -1. Jeśli jest funkcją stałą, to musi osiągać wartość -1 dla wszystkich argumentów. 

 

`ul(ul(f(x)=-1))`

 

 

`c)`

`f(x)=0,7x+b`

 

Podstawiamy współrzędne punktu A do powyższego równania: 

`f(2)=10`

`0,7*2+b=10`

`1,4+b=10\ \ \ |-1,4`

`b=8,6`

 

`ul(ul(f(x)=0,7x+8,6))`

 

 

`d)`

`f(x)=-1,2x+b`

 

Podstawiamy współrzędne punktu A do powyższego równania: 

`f(-1)=1`

`-1,2*(-1)+b=1`

`1,2+b=1\ \ \ |-1,2`

`b=-0,2`

 

`ul(ul(f(x)=-1,2x-0,2))`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Mnożenie i dzielenie

Kolejnymi działaniami, które poznasz są mnożenie i dzielenie.

 1. Mnożenie to działanie przyporządkowujące dwóm liczbom a i b liczbę c = a•b (lub a×b). Mnożone liczby nazywamy czynnikami, a wynik mnożenia iloczynem.

  mnożenie liczb

  Mnożenie jest:

  1. przemienne (czynniki można zamieniać miejscami) , np. 3 • 2 = 2 • 3
  2. łączne (gdy mamy większą liczbę czynników możemy je mnożyć w dowolnej kolejności),
   np. $$(3 • 5) • 2 = 3 • (5 • 2)$$
  3. rozdzielne względem dodawania i odejmowania
   np. 2 • (3 + 4) = 2 • 3 + 2 • 4
   2 • ( 4 - 3) = 2 • 4 - 2 • 3
   Wykorzystując łączność mnożenia można zdecydowanie łatwiej uzyskać iloczyn np.: 4 • 7 • 5 = (4 • 5) • 7 = 20 • 7 = 140
 2. Dzielenie
  Podzielić liczbę a przez b oznacza znaleźć taką liczbę c, że $$a = b • c$$, np. $$12÷3 = 4$$, bo $$12 = 3 • 4$$.
  Wynik dzielenia nazywamy ilorazem, a liczby odpowiednio dzielną i dzielnikiem.

  dzielenie liczb

  Dzielenie podobnie jak odejmowanie nie jest ani przemienne, ani łączne
   

  Ciekawostka

Znak x (razy) został wprowadzony w 1631 przez angielskiego matematyka W. Oughtreda, a symbol ͈„•” w 1698 roku przez niemieckiego filozofa i matematyka G. W. Leibniz'a.

Zobacz także
Udostępnij zadanie