Matematyka

Narysuj wykres liniowej f 4.43 gwiazdek na podstawie 7 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Narysuj wykres liniowej f

1
 Zadanie

2
 Zadanie

Wykresem funkcji liniowej jest prosta. Do poprowadzenia prostej wystarczą dwa punkty, przez które ona przechodzi, ale zawsze dla pewności warto policzyć współrzędne trzech punktów należących do tej prostej. 

 

`a)`

`f(-4)=3/4*(-4)-2=-3-2=-5\ \ \ ->\ \ \ punkt\ (-4,\ -5)`

`f(0)=3/4*0-2=0-2=-2\ \ \ ->\ \ \ punkt\ (0,\ -2)`

`f(4)=3/4*4-2=3-2=1\ \ \ ->\ \ \ punkt\ (4,\ 1)`

 

 

`Z_w\ =RR`

`f(x)=0\ \ \ dla\ \ \ x=2 2/3`

`"funkcja rośnie w całej dziedzinie"`

 

 

`b)`

`f(-4)=-1/4*(-4)+3=1+3=4`

`f(0)=-1/4*0+3=0+3=3`

`f(4)=-1/4*4+3=-1+3=2`

 

 

`Z_w\ =RR`

`f(x)=0\ \ \ <=>\ \ \ -1/4x+3=0\ \ \ <=>\ \ \ -1/4x=-3\ \ \ <=>\ \ \ x=-3*(-4)=12`

`"funkcja maleje w całej swojej dziedzinie"`

 

 

`c)`

Funkcja jest stale równa -2:

 

 

`Z_w\ ={-2}`

`"brak miejsc zerowych"`

`"funkcja jest stała"`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Zamiana ułamka dziesiętnego na zwykły

Licznikiem ułamka zwykłego jest liczba naturalna jaką utworzyłyby cyfry ułamka dziesiętnego, gdyby nie było przecinka, mianownikiem jest liczba zbudowana z cyfry 1 i tylu zer, ile cyfr po przecinku zawiera ułamek dziesiętny.

Przykłady:

 • $$0,25 = {25}/{100}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 25 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z dwóch zer, czyli liczba 100, ponieważ dwie cyfry stoją po przecinku,

 • $$4,305={4305}/{1000}$$ ← licznikiem ułamka zwykłego jest liczba 4305 (ponieważ taką liczbę tworzą cyfry ułamka dziesiętnego bez przecinka), mianownikiem ułamka zwykłego jest liczba zbudowana z 1 oraz z trzech zer, czyli liczba 1000, ponieważ trzy cyfry stoją po przecinku.

Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie