Matematyka

Napisz wzór funkcji opisującej obwód kwadratu 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Liceum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Napisz wzór funkcji opisującej obwód kwadratu

1
 Zadanie

Kwadrat ma 4 boki jednakowej długości, więc funkcja O(x) opisująca obwód kwadratu w zależności od boku x ma wzór:

`O(x)=4x`

 

x jako długość boku musi być liczbą dodatnią, więc zapisujemy dziedzinę funkcji:

`D=(0,\ +infty)`

 

Zapiszmy wartości funkcji dla kilku argumentów - przez te punkty przejdzie wykres funkcji: 

`O(1)=4*1=4\ \ \ ->\ \ \ punkt\ (1,\ 4)`

`O(2)=4*2=8\ \ \ ->\ \ \ punkt\ (2,\ 8)`

 

Kreślimy wykres funkcji, pamiętając, że dziedziną są liczby dodatnie.  

`Z_w=(0,\ +infty)`

 

Funkcja O(x) nie ma miejsc zerowych, ponieważ x=0 nie nalezy do dziedziny tej funkcji. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka poznać, zrozumieć 1. Zakres podstawowy
Autorzy: Alina Przychoda, Zygmunt Łaszczyk
Wydawnictwo: WSiP
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wielokrotności

Wielokrotność liczby to dana liczba pomnożona przez 1,2,3,4,5 itd.
Inaczej mówiąc, wielokrotność liczby n to każda liczba postaci 1•n, 2•n, 3•n, 4•n, 5•n ...

Przykłady:

 • wielokrotnością liczby 4 jest:
  • 4, bo $$4=1•4$$
  • 8, bo $$8=2•4$$
  • 12, bo $$12=3•4$$
  • 16, bo $$16=4•4$$
  • 20, bo $$20=5•4$$
    
 • wielokrotnością liczby 8 jest:
  • 8, bo $$8=1•8$$
  • 16, bo $$16=2•8$$
  • 24, bo $$24=3•8$$
  • 32, bo $$32=4•8$$
  • 40, bo $$40=5•8$$
Liczby mieszane i ich zamiana na ułamek niewłaściwy
ulamek

Liczba mieszana jest to suma dwóch składników, z których jeden jest liczbą naturalną (składnik całkowity), a drugi ułamkiem zwykłym właściwym (składnik ułamkowy).

$$4 1/9= 4 + 1/9 $$ ← liczbę mieszana zapisujemy bez użycia znaku dodawania +.

Zamiana liczby mieszanej na ułamek niewłaściwy

Licznik tego ułamka otrzymujemy w następujący sposób: mianownik składnika ułamkowego mnożymy przez składnik całkowity i do tego iloczynu dodajemy licznik składnika ułamkowego. Mianownik natomiast jest równy mianownikowi składnika ułamkowego.

Przykład:

$$3 1/4= {3•4+1}/4= {13}/4$$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie