Matematyka

Matematyka z plusem 4. Wersja C (Zeszyt ćwiczeń, GWO)

Uzupełnij tabelkę. 4.13 gwiazdek na podstawie 8 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Matematyka

 

Wymiary

prostokąta

20 mm x 40 mm 7 dm x 6 dm  2 m x 8 m 

Pole

prostokąta

 800 mm² 42dm² 16m²

Wymiary

prostokąta

2 cm x 4 cm  70 cm x 60 cm  200 cm x 800cm

Pole

prostokata

8 cm² 4200 cm² 160000 cm²
DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 4. Wersja C
Autorzy: M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Korepetytor

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Ułamki właściwe i niewłaściwe
 1. Ułamek właściwy – ułamek, którego licznik jest mniejszy od mianownika. Ułamek właściwy ma zawsze wartość mniejszą od 1.
  Przykłady: $$3/8$$, $${23}/{36}$$, $$1/4$$, $$0/5$$.
   

 2. Ułamek niewłaściwy – ułamek, którego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika. Ułamek niewłaściwy ma zawsze wartość większą od 1.
  Przykłady: $${15}/7$$, $$3/1$$, $${129}/5$$, $${10}/5$$.
   

Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie