Matematyka

Matematyka z plusem 4. Wersja C (Zeszyt ćwiczeń)

Autorzy:M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Uzupełnij zapisy na zielonym... 4.64 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Matematyka

Uzupełnij zapisy na zielonym...

1
 Zadanie

2
 Zadanie

`"1m=100cm, więc 1 cm"=1/100m=0,01m` 

 

`17cm=17/100m=0,17m` 

`63cm=63/100m=0,63m` 

`8cm=8/100m=0,08m` 

`3cm=3/100m=0,03m`

`2m\ 64cm=2 64/100m=2,64m`

`5m \ 37cm=5 37/100m=5,37m`

`20m\ 13cm=20 13/100m=20,13m`

`3m\ 90cm=3 90/100m=3,90m\ \ (" w tym przypadku zero możemy pominąć , końcowy rezultat to 3,9m)"` 

 

`"1km=1000m, więc 1 m"=1/1000km=0,001km` 

 

`225m=225/1000km=0,225km` 

`39m=39/1000km=0,039km` 

`6m=6/1000km=0,006km`

`90m=90/1000km=0,090km \ \ (" w tym przypadku zero możemy pominąć , końcowy rezultat to 0,09km)"`

`1km\61m=1 61/1000km=1,061km`

`2km\ 35m=2 35/1000km=2,035km`

`3km\ 650m=3 650/1000km=3,650km\ \ (" w tym przypadku zero możemy pominąć , końcowy rezultat to 3,65km)"`

`30km\ 9m=30 9/1000km=30,009km`