Matematyka

Wyznacz wszystkie wartości parametru m 4.4 gwiazdek na podstawie 5 opinii
 1. Liceum
 2. 2 Klasa
 3. Matematyka

Wyznacz wszystkie wartości parametru m

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

 `3x<=12-3m\ \ \ |:3`   

`x<=4-m\ \ \ =>\ \ \ x in (-infty;\ 4-m>>`

 

 

`a)`

`(-infty;\ 4-m>>=(-infty,\ 1>>\ \ \ <=>\ \ \ 4-m=1\ \ \ <=>\ \ \ ul(ul(m=3))`

 

 

`b)`

`(-infty;\ 4-m>>subset(-infty,\ -2)\ \ \ <=>\ \ \4-m<=-2\ \ |-4\ \ \ <=>\ \ \ -m<=-6\ \ |*(-1)\ \ \ <=>\ \ \ ul(ul(m>=6))`

 

 

 

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka 2 Pazdro.Podręcznik do liceów i techników. Zakres rozszerzony
Autorzy: Marcin Kurczab Elżbieta Kurczab Elżbieta Świda
Wydawnictwo: OE Pazdro
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000...

Aby pomnożyć ułamek dziesiętny przez 10, 100, 1000 itd. należy przesunąć przecinek w prawo o tyle miejsc ile jest zer w liczbie przez którą mnożymy (czyli w 10, 100, 1000 itd.).

Przykłady:

 • $$0,253•10= 2,53$$ ← przesuwamy przecinek o jedno miejsce w prawo
 • $$3,007•100= 300,7$$ ← przesuwamy przecinek o dwa miejsca w prawo
 • $$0,024•1000= 24$$ ← przesuwamy przecinek o trzy miejsca w prawo
Zobacz także
Udostępnij zadanie