Matematyka

Matematyka z plusem 4 (Podręcznik)

Autorzy:M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Oceń prawdziwość podanych zdań 4.33 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Matematyka

Obliczamy pola kolejnych figur: 

`P_A=4\ cm*4\ cm=16\ cm^2` 

`P_B=8\ cm*2\ cm=16\ cm^2` 

`P_C=3\ cm*6\ cm=18\ cm^2` 

`P_D=5\ cm*4\ cm=20\ cm^2` 

 

Obliczamy obwody kolejnych figur: 

`O_A=4*4\ cm=16\ cm` 

`O_B=2*8\ cm+2*2\ cm=16\ cm+4\ cm=20\ cm` 

`O_C=2*6\ cm+2*3\ cm=12\ cm+6\ cm=18\ cm` 

`O_D=2*5\ cm+2*4\ cm=10\ cm+8\ cm=18\ cm` 

 

Pierwsze zdanie to PRAWDA. 

Drugie zdanie to FAŁSZ (najmniejszy obdów ma figura A). 

Trzecie zdanie to FAŁSZ (największy obwód ma figura B). 

Czwarte zdanie to FAŁSZ (jednostką pola są cm² a nie cm)