Matematyka

Matematyka z plusem 4 (Podręcznik)

Autorzy:M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Pole prostokąta, którego jeden z boków 3.83 gwiazdek na podstawie 6 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Matematyka

`a)` 

Pole prostokąta obliczamy mnożąc przez siebie długości boków. 

Jeśli więc podzielimy pole przez podaną długość boku, to otrzymamy długość drugiego boku. 

`72:8=9` 

 

ODP: Drugi bok tego prostokąta ma 9 m. 

 

 

`b)` 

Prostokąt ma dwie pary boków jednakowej długości. Obliczamy długość drugiego boku prostokąta: 

`(46-2*10):2=(46-20):2=26:2=13` 

Wiemy już, że drugi bok prostokąta ma 13 mm. Obliczamy pole. 

`P=13*10=130` 

 

ODP: Pole tego prostokąta jest równe 130 mm².