Matematyka

Matematyka z plusem 4 (Podręcznik)

Autorzy:M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Zgadnij jakimi liczbami należy zastąpić litery. 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Matematyka

Zgadnij jakimi liczbami należy zastąpić litery.

2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie

a) Najpierw dodajemy taki ułamek, aby otrzymać część całkowitą. 
`ul(ul(1/4))+ 3 3/4=3 4/4=4` 

Wynik ma być równy 6. Mamy już 4. Musumy dodać więc jeszcze 2. 
`ul(ul(2))+4=6` 

Najpiew dodaliśmy 1/4, a następnie 2. Łącznie dodaliśmy więc:
`1/4+2=2 1/4` Sprawdzenie:
`2 1/4+3 3/4=5 4/4=6` 


Literę x należy zastępić liczbą `2 1/4.`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 


b) Najpierw przedstawmy odjemnik w formie ułamka niewłaściwego. 
`1 1/7=8/7` 

Szukamy teraz takiego ułamka, od którego jeśli odejmiemy 8/7 otrzymamy 5/7. 
Oznacza to, że licznik szukanego ułamka musi być o 5 większy od 8.
Taki ułamek to `13/7=1 6/7. `  

`13/7-8/7=(13-8)/7=5/7` Sprawdzenie:
`1 6/7-1 1/7=5/7` 


W miejsce x należy wpisać `1 6/7.` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 


c) Mamy 7 całości. Chcemy mieć tylko 2, więc musimy odjąć 5 całości.

Mamy również 3 części z 4. Chcemy mieć 1 część, więc musimy zabrać 2 części z 4. 

Najpierw odejmowaliśmy 5 całości. Następnie zabraliśmy dwie części z 4, czyli 2/4. 
Łącznie odjęliśmy więc:
`5+2/4=5 2/4` Sprawdzenie:
`7 3/4-5 2/4=2 1/4` 


W miejsce x należy wpisać liczbę  `5 2/4.`