Matematyka

Zgadnij jakimi liczbami należy zastąpić litery. 4.57 gwiazdek na podstawie 14 opinii
 1. Szkoła podstawowa
 2. 4 Klasa
 3. Matematyka

Zgadnij jakimi liczbami należy zastąpić litery.

2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
6
 Zadanie
7
 Zadanie
8
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

a) Najpierw dodajemy taki ułamek, aby otrzymać część całkowitą. 
`ul(ul(1/4))+ 3 3/4=3 4/4=4` 

Wynik ma być równy 6. Mamy już 4. Musumy dodać więc jeszcze 2. 
`ul(ul(2))+4=6` 

Najpiew dodaliśmy 1/4, a następnie 2. Łącznie dodaliśmy więc:
`1/4+2=2 1/4` Sprawdzenie:
`2 1/4+3 3/4=5 4/4=6` 


Literę x należy zastępić liczbą `2 1/4.`  
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 


b) Najpierw przedstawmy odjemnik w formie ułamka niewłaściwego. 
`1 1/7=8/7` 

Szukamy teraz takiego ułamka, od którego jeśli odejmiemy 8/7 otrzymamy 5/7. 
Oznacza to, że licznik szukanego ułamka musi być o 5 większy od 8.
Taki ułamek to `13/7=1 6/7. `  

`13/7-8/7=(13-8)/7=5/7`Sprawdzenie:
`1 6/7-1 1/7=5/7` 


W miejsce x należy wpisać `1 6/7.` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ )` 


c) Mamy 7 całości. Chcemy mieć tylko 2, więc musimy odjąć 5 całości.

Mamy również 3 części z 4. Chcemy mieć 1 część, więc musimy zabrać 2 części z 4. 

Najpierw odejmowaliśmy 5 całości. Następnie zabraliśmy dwie części z 4, czyli 2/4. 
Łącznie odjęliśmy więc:
`5+2/4=5 2/4` Sprawdzenie:
`7 3/4-5 2/4=2 1/4` 


W miejsce x należy wpisać liczbę  `5 2/4.`  

 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 4
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie prostych

Dwie proste mogą się przecinać w punkcie, mogą być do siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Proste przecinające się w punkcie P – proste mające jeden punkt wspólny.

  prosteprzecinajace
   
 2. Proste prostopadłe – to proste przecinające się pod kątem prostym.

  Jeśli proste a i b są prostopadłe (inaczej mówiąc prosta a jest prostopadła do prostej b), zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a⊥b$$. Dwie proste prostopadłe tworzą cztery kąty proste

  prostekatprosty
   
 3. Proste równoległe – to proste nie mające punktów wspólnych lub pokrywające się.

  Jeżeli proste a i b są równoległe (inaczej mówiąc prosta a jest równoległa do prostej b), to zapisujemy to symbolicznie w następujący sposób: $$a∥b$$.
   

  proste-rownlegle
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

 • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

  $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
  Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Zobacz także
Udostępnij zadanie