Matematyka

Skróć oba ułamki i odpowiedz, czy są one równe. 4.62 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Matematyka

Skróć oba ułamki i odpowiedz, czy są one równe.

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie
5
 Zadanie
Super zagadka
 Zadanie
UWAGA! Oglądasz starą wersję książki. *Kilknij tutaj aby zobaczyć nową.*

`a) \ 6/8 \ stackrel(::2)= \ 3/4` 

`\ \ \ 9/12 \ stackrel(::3)= \ 3/4` 

Po skróceniu obu ułamków widzimy, że są one równe 3/4, zatem:
`6/8 \ = \ 9/12` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`b) \ 6/10 \ stackrel(::2)= \ 3/5` 

`\ \ \ 9/15 \ stackrel(::3)= \ 3/5` 

Po skróceniu obu ułamków widzimy, że są one równe 3/5, zatem:
`6/10 \ =\ 9/15` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`c) \ 6/24 \ stackrel(::6)= \ 1/4` 

`\ \ \ 10/40 \ stackrel(::10)= \ 1/4` 

Po skróceniu obu ułamków widzimy, że są one równe 1/4, zatem:
`6/24 \ = \ 10/40` 
`ul(ul( \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ ))` 


`d) \ 12/21 \ stackrel(::3)= \ 4/7` 

`\ \ \ 16/28 \ stackrel(::4)= \ 4/7`   

Po skróceniu obu ułamków widzimy, że są one równe 4/7, zatem: 
`12/21 \ = \ 16/28`  

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-04-25
bardzo dziękuje
Informacje
Matematyka z plusem 4
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, P. Zarzycki
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Pole prostokąta

Liczbę kwadratów jednostkowych potrzebnych do wypełnienia danego prostokąta nazywamy polem prostokąta.


Prostokąt o bokach długości a i b ma pole równe: $$P = a•b$$.

pole prostokąta

W szczególności: pole kwadratu o boku długości a możemy policzyć ze wzoru: $$P=a•a=a^2$$.

  Zapamiętaj

Przed policzeniem pola prostokąta pamiętaj, aby sprawdzić, czy boki prostokąta są wyrażone w takich samych jednostkach.

Przykład:

  • Oblicz pole prostokąta o bokach długości 2 cm i 4 cm.

    $$ P=2 cm•4 cm=8 cm^2 $$
    Pole tego prostokąta jest równe 8 $$cm^2$$.

Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Zobacz także
Udostępnij zadanie