Matematyka

Matematyka z plusem 4. Arytmetyka. Wersja B (Zeszyt ćwiczeń)

Autorzy:M. Dobrowolska, S. Wojtan, P. Zarzycki

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Wypełnij czeki. 4.38 gwiazdek na podstawie 8 opinii
  1. Szkoła podstawowa
  2. 4 Klasa
  3. Matematyka

Czek I - Bank Polski

Imię i nazwisko - Jan Kowalski

Kwota słownie złotych - Dwa tysiące pięćset czterdzieści złotych 00/100

Data - 01.09.2015

Czek II - Bank Miejski

Imię i nazwisko - Jan Kowalski

Kwota słownie złotych - Dwadzieścia tysięcy siedemset trzydzieści złotych 00/100

Data - 01.09.2015

Czek III - Bank Współczesny

Imię i nazwisko - Jan Kowalski

Kwota słownie złotych - siedemset dziewięćdziesiąt trzy złote 00/100

Data - 11.09.2015