Matematyka

Podkreśl jednakowym kolorem te liczby, które mają taką samą cyfrę 4.55 gwiazdek na podstawie 20 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Podkreśl jednakowym kolorem te liczby, które mają taką samą cyfrę

1
 Zadanie
2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

Zapiszmy liczby i podkreślmy cyfrę, znajdującą się na piątym miejscu po przecinku: 

`a=28,(525)=28,5255ul(2)5...`

`b=77,5(2)=77,5222ul(2)22...`

`c=30,6(25)=30,6252ul(5)25...`

`d=17,5(25)=17,5252ul(5)2525...`

`e=5,0(52)=5,0525ul2 52...`

`f=0,(202)=0,2022ul0 2202...`

`g=6,(05)=6,0505ul0 505...`

`h=55,5(2135)=55,5213ul5 135...`

 

Liczby, które należy podkreślić jednakowym kolorem: 

`a,\ b,\ e,`

 

`c,\ d,\ h`

 

`f,\ g`

DYSKUSJA
user profile image
Gość

0

2017-09-21
Dzięki!
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M. Dobrowolska, M. Jucewicz, M. Karpiński, M. Krzyżanowska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Równość ułamków

Każdy ułamek można zapisać na nieskończoną ilość sposobów. Dokonując operacji rozszerzania lub skracania otrzymujemy ułamek, który jest równy ułamkowi wyjściowemu.

Pamiętajmy jednak, że każdy ułamek można rozszerzyć, jednak nie każdy ułamek można skrócić. Ułamki, których nie da się już skrócić nazywamy ułamkami nieskracalnymi.

 • Rozszerzanie ułamków - mnożymy licznik i mianownik przez tą sama liczbę różną od zera; ułamek otrzymamy w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Rozszerzmy ułamek $$3/5$$ przez 3, czyli licznik i mianownik mnożymy przez 3:

   $$3/5=9/{15}={27}/{45}=...$$
    
 • Skracanie ułamków - dzielimy licznik i mianownik przez tą samą liczbę różną od zera; ułamek otrzymany w ten sposób jest równy ułamkowi wyjściowemu.

  Przykład:

  • Skróćmy ułamek $$8/{16}$$ przez 2, czyli licznik i mianownik dzielimy przez 2:

   $$8/{16}=4/8=2/4=1/2$$ 
 
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Zobacz także
Udostępnij zadanie