Matematyka

Do szkolnego klubu sportowego Tęcza 4.08 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Do szkolnego klubu sportowego Tęcza

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

`a)` 

`24/(36+24)=24/60=4/10=40/100=40%` 

ODP: Dziewczęta stanowią 40% zawodników tego klubu. 

 

 

`b)` 

`(100%-37,5%)*24=` `62,5%*24=(62,5)/100*24=` 

`=625/1000*24=5/strike8^1*strike24^3=15` 

ODP: W zawodach nie brało udziału 15 dziewcząt. 

 

 

`c)` 

Obliczmy, ile osób z klubu Tęcza brało udział w zawodach: 

`85%*(36+24)=85/100*60=85/10*6=17/2*6=17*3=51` 

 

Oznaczmy liczbę wszystkich uczestników zawodów przez x. Wtedy: 

`17%*x=51` 

`0,17*x=51\ \ \ |:0,17` 

`x=51:0,17=5100:17=300` 

 

ODP: W zawodach brało udział 300 osób. 

 

 

`d)` 

x - liczba wszystkich dziewcząt w tej szkole

`10%*x=24` 

`0,1*x=24\ \ \ |:0,1`  

`x=24:0,1=240:1=240` 

 

 

y - liczba wszystkich chłopców w tej szkole

`20%*y=36` 

`0,2*y=36\ \ \ |:0,2` 

`y=36:0,2=360:2=180` 

 

Obliczamy, ilu uczniów jest w tej szkole: 

`240+180=420` 

 

Obliczamy, o ile procent mniej jest chłopców niż dziewcząt: 

`(240-180)/240=60/240=1/4=25/100=25%` 

 

ODP: W tej szkole jest 420 uczniów, chłopców jest o 25% mniej niż dziewcząt. 

 

 

 

`e)` 

`(84-(36+24))/(36+24)=(84-60)/60=24/60=4/10=40/100=40%` 

ODP: Liczba zawodników klubu wzrosła o 40%. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Odejmowanie pisemne
 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik, wyrównując ich cyfry do prawej strony.

  odejmowanie1
   
 2. Odejmowanie prowadzimy od strony prawej do lewej. Najpierw odejmujemy jedności, w naszym przykładzie mamy 3 - 9. Jeśli jedności odjemnej są mniejsze od jedności odjemnika (a tak jest w naszym przykładzie), wtedy z dziesiątek przenosimy jedną (lub więcej) „dziesiątkę” do jedności i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie wygląda to następująco: od 3 nie możemy odjąć 9, więc przenosimy (pożyczamy) jedną dziesiątkę z siedmiu dziesiątek i otrzymujemy 13 – 9 = 4, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 4, a nad cyframi dziesiątek zapisujemy ilość dziesiątek które nam zostały czyli 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostało nam sześć dziesiątek).

  odejmowanie2
   
 3. Odejmujemy dziesiątki, a następnie zapisujemy wynik pod cyframi dziesiątek. Gdy dziesiątki odjemnej są mniejsze od dziesiątek odjemnika, z setek przenosimy jedną (lub więcej) „setkę” do dziesiątek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 6 – 6 = 0, czyli pod cyframi dziesiątek zapisujemy 0.

  odejmowanie2
   
 4. Odejmujemy setki, a następnie wynik zapisujemy pod cyframi setek. Gdy setki odjemnej są mniejsze od setek odjemnika, z tysięcy przenosimy jeden (lub więcej) „tysiąc” do setek i wykonujemy zwykłe odejmowanie.
  W naszym przykładzie mamy: 2 – 1 = 1, czyli pod cyframi setek zapisujemy 1.

  odejmowanie3
   
 5. W rezultacie opisanego postępowania otrzymujemy wynik odejmowania pisemnego. W naszym przykładzie różnicą liczb 273 i 169 jest liczba 104.


Dla utrwalenia przeanalizujmy jeszcze jeden przykład odejmowania pisemnego.

Wykonamy pisemnie odejmowanie: 4071 - 956.

 1. Zapisujemy odjemną, a pod nią odjemnik.

  odejmowanie11
   
 2. Odejmujemy jedności: od 1 nie możemy odjąć 6, więc pożyczamy jedną dziesiątkę z siedmiu i otrzymujemy 11 – 6 = 5, czyli pod cyframi jedności zapisujemy 5, natomiast nad cyframi dziesiątek wpisujemy 6 (bo od siedmiu dziesiątek pożyczyliśmy jedną, czyli zostaje sześć dziesiątek).

  odejmowanie12
   
 3. Odejmujemy dziesiątki: 6 – 5 = 1, czyli pod cyframi dziesiątek wpisujemy 1.

  odejmowanie13
   
 4. Odejmujemy setki: od 0 nie możemy odjąć 9, więc pożyczamy jeden tysiąc i rozmieniamy go na 10 setek (bo jeden tysiąc to dziesięć setek) i otrzymujemy 10 – 9 = 1, czyli pod cyframi setek wpisujemy 1, a nad cyframi tysięcy wpisujemy 3, bo tyle tysięcy zostało.

  odejmowanie14
   
 5. Odejmujemy tysiące: w naszym przykładzie mamy 3 – 0 = 3 i wynik zapisujemy pod cyframi tysięcy.

  odejmowanie15
   
 6. Wynik naszego odejmowania: 4071 – 956 = 3115.

Odejmowanie ułamków dziesiętnych

Odejmowanie ułamków dziesiętnych sposobem pisemnym jest bardzo podobne do odejmowania liczb naturalnych:

 1. Ułamki podpisujemy tak, aby przecinek znajdował się pod przecinkiem ( cyfra jedności pod cyfrą jedności, cyfra dziesiątek pod cyfrą dziesiątek, cyfra setek pod cyfrą setek itd.);
 2. W miejsce brakujących cyfr po przecinku można dopisać zera;
 3. Ułamki odejmujemy tak jak liczby naturalne, czyli działania prowadzimy od kolumny prawej do lewej i wykonujemy je tak, jak gdyby nie było przecina;
 4. W uzyskanym wyniku stawiamy przecinek tak, aby znajdował się pod napisanymi już przecinkami.

Przykład:

 • $$ 3,41-1,54=? $$
  odejmowanie-ulamkow

  $$ 3,41-1,54=1,87 $$  

Zobacz także
Udostępnij zadanie