Matematyka

Matematyka z plusem 1 (Podręcznik, GWO)

Do szkolnego klubu sportowego Tęcza 4.08 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Do szkolnego klubu sportowego Tęcza

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

`a)` 

`24/(36+24)=24/60=4/10=40/100=40%` 

ODP: Dziewczęta stanowią 40% zawodników tego klubu. 

 

 

`b)` 

`(100%-37,5%)*24=` `62,5%*24=(62,5)/100*24=` 

`=625/1000*24=5/strike8^1*strike24^3=15` 

ODP: W zawodach nie brało udziału 15 dziewcząt. 

 

 

`c)` 

Obliczmy, ile osób z klubu Tęcza brało udział w zawodach: 

`85%*(36+24)=85/100*60=85/10*6=17/2*6=17*3=51` 

 

Oznaczmy liczbę wszystkich uczestników zawodów przez x. Wtedy: 

`17%*x=51` 

`0,17*x=51\ \ \ |:0,17` 

`x=51:0,17=5100:17=300` 

 

ODP: W zawodach brało udział 300 osób. 

 

 

`d)` 

x - liczba wszystkich dziewcząt w tej szkole

`10%*x=24` 

`0,1*x=24\ \ \ |:0,1`  

`x=24:0,1=240:1=240` 

 

 

y - liczba wszystkich chłopców w tej szkole

`20%*y=36` 

`0,2*y=36\ \ \ |:0,2` 

`y=36:0,2=360:2=180` 

 

Obliczamy, ilu uczniów jest w tej szkole: 

`240+180=420` 

 

Obliczamy, o ile procent mniej jest chłopców niż dziewcząt: 

`(240-180)/240=60/240=1/4=25/100=25%` 

 

ODP: W tej szkole jest 420 uczniów, chłopców jest o 25% mniej niż dziewcząt. 

 

 

 

`e)` 

`(84-(36+24))/(36+24)=(84-60)/60=24/60=4/10=40/100=40%` 

ODP: Liczba zawodników klubu wzrosła o 40%. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Mnożenie pisemne
 1. Czynniki zapisujemy jeden pod drugim wyrównując do prawej.

  mnozenie1
   
 2. Mnożymy cyfrę jedności drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymany wynik zapisujemy pod kreską, wyrównując do cyfry jedności. Gdy przy mnożeniu jednej z cyfr drugiego czynnika przez jedności, dziesiątki i setki drugiego czynnika wystąpi wynik większy od 9, to cyfrę jedności tego wyniku zapisujemy pod kreską, natomiast cyfrę dziesiątek przenosimy do dziesiątek lub setek i dodajemy go do wyniku następnego mnożenia.

  W naszym przykładzie:
  4•3=12 , czyli 2 wpisujemy pod cyframi jedności, a 1 przenosimy do dziesiątek, następnie: 4•1=4, ale uwzględniamy przeniesioną 1, czyli mamy 4+1=5 i 5 wpisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie mamy 4•1=4 i 4 wpisujemy pod cyframi setek.

  mnozenie2
   
 3. Mnożymy kolejną cyfrę drugiego czynnika przez wszystkie cyfry pierwszego czynnika, a otrzymamy wynik zapisujemy pod poprzednim, wyrównując do cyfry dziesiątek.

  W naszym przykładzie:
  1•3=3 i 3 zapisujemy pod cyframi dziesiątek, następnie 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi setek, oraz 1•1=1 i 1 wpisujemy pod cyframi tysięcy.

  mnozenie3
   
 4. Po wykonaniu mnożeń, otrzymane dwa wyniki dodajemy do siebie według zasad dodawania pisemnego.

  mnozenie4
   
 5. W rezultacie wykonanych kroków otrzymujemy wynik mnożenia pisemnego. Iloczyn liczby 113 oraz 14 wynosi 1572.

Wyrażenie dwumianowane

Wyrażenia dwumianowe to wyrażenia, w których występują dwie jednostki tego samego typu.

Przykłady: 5 zł 30 gr, 2 m 54 cm, 4 kg 20 dag.

Wyrażenia dwumianowe możemy zapisać w postaci ułamka dziesiętnego.

Przykład: 3 m 57 cm = 3,57 cm , bo 57 cm to 0,57 m.

Jednostki:

 • 1 cm = 10 mm; 1 mm = 0,1 cm
 • 1 dm = 10 cm; 1 cm = 0,1 dm
 • 1 m = 100 cm; 1 cm = 0,01 m
 • 1 m = 10 dm; 1 dm = 0,1 m
 • 1 km = 1000 m; 1 m = 0,001 km
 • 1 zł = 100 gr; 1 gr = 0,01 zł
 • 1 kg = 100 dag; 1 dag = 0,01 kg
 • 1 dag = 10 g; 1 g = 0,1 dag
 • 1 kg = 1000 g; 1 g = 0,001 kg
 • 1 t = 1000 kg; 1 kg = 0,001 t

Przykłady zamiany jednostek:

 • 10 zł 80 gr = 1000 gr + 80 gr = 1080 gr
 • 16 gr = 16•0,01zł = 0,16 zł
 • 1 zł 52 gr = 1,52 zł
 • 329 gr = 329•0,01zł = 3,29 zł
 • 15 kg 60 dag = 1500dag + 60dag = 1560 dag
 • 23 dag = 23•0,01kg = 0,23 kg
 • 5 kg 62 dag = 5,62 kg
 • 8 km 132 m = 8000 m+132 m = 8132 m
 • 23 cm 3 mm = 230 mm + 3 mm = 233 mm
 • 39 cm = 39•0,01m = 0,39 m
Zobacz także
Udostępnij zadanie