Matematyka

Do szkolnego klubu sportowego Tęcza 4.08 gwiazdek na podstawie 13 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Do szkolnego klubu sportowego Tęcza

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

`a)` 

`24/(36+24)=24/60=4/10=40/100=40%` 

ODP: Dziewczęta stanowią 40% zawodników tego klubu. 

 

 

`b)` 

`(100%-37,5%)*24=` `62,5%*24=(62,5)/100*24=` 

`=625/1000*24=5/strike8^1*strike24^3=15` 

ODP: W zawodach nie brało udziału 15 dziewcząt. 

 

 

`c)` 

Obliczmy, ile osób z klubu Tęcza brało udział w zawodach: 

`85%*(36+24)=85/100*60=85/10*6=17/2*6=17*3=51` 

 

Oznaczmy liczbę wszystkich uczestników zawodów przez x. Wtedy: 

`17%*x=51` 

`0,17*x=51\ \ \ |:0,17` 

`x=51:0,17=5100:17=300` 

 

ODP: W zawodach brało udział 300 osób. 

 

 

`d)` 

x - liczba wszystkich dziewcząt w tej szkole

`10%*x=24` 

`0,1*x=24\ \ \ |:0,1`  

`x=24:0,1=240:1=240` 

 

 

y - liczba wszystkich chłopców w tej szkole

`20%*y=36` 

`0,2*y=36\ \ \ |:0,2` 

`y=36:0,2=360:2=180` 

 

Obliczamy, ilu uczniów jest w tej szkole: 

`240+180=420` 

 

Obliczamy, o ile procent mniej jest chłopców niż dziewcząt: 

`(240-180)/240=60/240=1/4=25/100=25%` 

 

ODP: W tej szkole jest 420 uczniów, chłopców jest o 25% mniej niż dziewcząt. 

 

 

 

`e)` 

`(84-(36+24))/(36+24)=(84-60)/60=24/60=4/10=40/100=40%` 

ODP: Liczba zawodników klubu wzrosła o 40%. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Wzajemne położenie odcinków

Dwa odcinki mogą być względem siebie prostopadłe lub równoległe.

 1. Odcinki prostopadłe – odcinki zawarte w prostych prostopadłych – symboliczny zapis $$AB⊥CD$$.

  odcinkiprostopadle
   
 2. Odcinki równoległe – odcinki zawarte w prostych równoległych – symboliczny zapis $$AB∥CD$$.

  odicnkirownolegle
 
Wyłączenie całości z ułamka niewłaściwego

Jeśli ułamek jest niewłaściwy (czyli jego mianownik jest równy lub mniejszy od licznika) to możemy wyłączyć z niego całość, tzn. dzielimy (być może zresztą) licznik przez mianownik (tzn. sprawdzamy ile razy mianownik „zmieści się” z liczniku) i otrzymujemy w ten sposób liczbę naturalną, będącą całością (tzw. składnik całkowity) oraz resztę, która jest ułamkiem właściwym (tzw. składnik ułamkowy).

Przykład: $$9/4 = 2 1/4$$

Opis powyższego przykładu: Dzielimy 9 przez 4, czyli sprawdzamy ile razy 4 zmieści się w 9. Liczba 4 zmieści się 2 razy w liczbie 9, czyli otrzymujemy 2 i resztę 1 (bo $$2•4= 8$$, czyli do 9 brakuje 1, i ona jest naszą resztą).

Zobacz także
Udostępnij zadanie