Matematyka

Matematyka z plusem 1 (Podręcznik, GWO)

Do szkolnego klubu sportowego Tęcza 4.08 gwiazdek na podstawie 13 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Do szkolnego klubu sportowego Tęcza

1
 Zadanie

2
 Zadanie
3
 Zadanie

`a)` 

`24/(36+24)=24/60=4/10=40/100=40%` 

ODP: Dziewczęta stanowią 40% zawodników tego klubu. 

 

 

`b)` 

`(100%-37,5%)*24=` `62,5%*24=(62,5)/100*24=` 

`=625/1000*24=5/strike8^1*strike24^3=15` 

ODP: W zawodach nie brało udziału 15 dziewcząt. 

 

 

`c)` 

Obliczmy, ile osób z klubu Tęcza brało udział w zawodach: 

`85%*(36+24)=85/100*60=85/10*6=17/2*6=17*3=51` 

 

Oznaczmy liczbę wszystkich uczestników zawodów przez x. Wtedy: 

`17%*x=51` 

`0,17*x=51\ \ \ |:0,17` 

`x=51:0,17=5100:17=300` 

 

ODP: W zawodach brało udział 300 osób. 

 

 

`d)` 

x - liczba wszystkich dziewcząt w tej szkole

`10%*x=24` 

`0,1*x=24\ \ \ |:0,1`  

`x=24:0,1=240:1=240` 

 

 

y - liczba wszystkich chłopców w tej szkole

`20%*y=36` 

`0,2*y=36\ \ \ |:0,2` 

`y=36:0,2=360:2=180` 

 

Obliczamy, ilu uczniów jest w tej szkole: 

`240+180=420` 

 

Obliczamy, o ile procent mniej jest chłopców niż dziewcząt: 

`(240-180)/240=60/240=1/4=25/100=25%` 

 

ODP: W tej szkole jest 420 uczniów, chłopców jest o 25% mniej niż dziewcząt. 

 

 

 

`e)` 

`(84-(36+24))/(36+24)=(84-60)/60=24/60=4/10=40/100=40%` 

ODP: Liczba zawodników klubu wzrosła o 40%. 

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Ostatnie 7 dni na Odrabiamy w liczbach...
ROZWIĄZALIŚMY0ZADAŃ
zadania
wiadomości
ODPOWIEDZIELIŚMY NA0WIADOMOŚCI
NAPISALIŚCIE0KOMENTARZY
komentarze
... i0razy podziękowaliście
Autorom
Wiedza
Oś liczbowa

Oś liczbowa to prosta, na której każdemu punktowi jest przypisana dana wartość liczbowa, zwana jego współrzędną.

Przykład:

osie liczbowe

Odcinek jednostkowy na tej osi to część prostej między -1 i 0.

Po prawej stronie od 0 znajduje się zbiór liczb nieujemnych, a po lewej zbiór liczb niedodatnich. Grot strzałki wskazuje, że w prawą stronę rosną wartości współrzędnych. Oznacza to, że wśród wybranych dwóch współrzędnych większą wartość ma ta, która leży po prawej stronie (względem drugiej współrzędnej).

Ułamki dziesiętne i ich budowa
Ułamki dziesiętne to takie ułamki, których mianownikami są liczby 10, 100, 1000...

Przykłady:

  • $$1/{10}= 0,1$$
  • $$2/{100}= 0,02$$
  • $${15}/{100}= 0,15$$
  • $$3/{1000}= 0,003$$
  • $${25}/{10}= 2,5$$

Ułamki dziesiętne zapisujemy bez użycia kreski ułamkowej, natomiast stosujemy przecinek (zwany przecinkiem dziesiętnym), który oddziela część całkowitą od części ułamkowej.
 

rys1
 

Pierwsze miejsce po przecinku oznacza części dziesiąte, drugie - części setne, trzecie - części tysiączne, czwarte - części dziesięciotysięczne itd.

Przykład:

cyfry po przecinku
 

Powyższy ułamek możemy rozpisać:

$$0,781= {700}/{1000}+{80}/{1000}+1/{1000}=7/{10}+8/{100}+1/{1000}$$ -> łatwo zauważyć, że 7 to części dziesiąte, 8 części setne, a 1 to części tysięczne.

  Ciekawostka

Zapis dziesiętny liczb został opracowany w XV wieku przez perskiego matematyka Al-Kaszi, w jego dziele Miftah al-hisab (Klucz do arytmetyki). Rozpowszechnienie zawdzięczamy jednak holenderskiemu uczonemu Simonowi Stevinowi, który 1585 r. w swej pracy De Thiende (Dziesięcina) omówił istotę ułamków dziesiętnych. Notacja Stevina odbiegała od obecnie stosowanej i była dość skomplikowana, została więc szybko zmieniona. Liczby z przecinkiem błyskawicznie przyjęły się i liczbę wymierną można było wyrazić już nie tylko w postaci ułamka zwykłego. Oddzielenie przecinkiem całości od części dziesiętnych było pomysłem angielskiego matematyka. J. Nepera.

Zobacz także
Udostępnij zadanie