Matematyka

Oblicz w pamięci podany procent 4.53 gwiazdek na podstawie 17 opinii
 1. Gimnazjum
 2. 1 Klasa
 3. Matematyka

Zapisane obliczenia to te, które można wykonać w pamięci. 

 

`a)`

`1%=1/100`

Wystarczy więc każdą liczbę podzielić przez 100

`200:100=2`

`138:100=1,38`

`1112:100=11,12`

`15,7:100=0,157`

`6:100=0,06`

 

 

`b)`

`10%=10/100=1/10`

Wystarczy więc każdą liczbę podzielić na 10

`10:10=1`

`25:10=2,5`

`120:10=12`

`3,7:10=0,37`

`2002:10=200,2`

 

 

`c)`

`20%=20/100=1/5`

Wystarczy więc każdą liczbę podzielić przez 5

`10:5=2`

`20,5:5=4,1`

`150:5=30`

`400:5=80`

`1,2:5=0,24`

 

 

`d)`

`25%=25/100=1/4`

Wystarczy więc każdą liczbę podzielić na 4

`8:4=2`

`36:4=9`

`120:4=30`

`1,6:4=0,4`

`1600:4=400`

 

 

 

`e)`

`150%=150/100=3/2=1 1/2`

Wystarczy więc do każdej liczby dodać jeszcze jej połowę

`10+10:2=10+5=15`

`8+8:2=8+4=12`

`50+50:2=50+25=75`

`2000+2000:2=2000+1000=3000`

`120+120:2=120+60=180`

 

 

`f)`

`0,1%=(0,1)/100=1/1000`

Wystarczy więc każdą liczbę podzielić przez 1000

`2700:1000=2,7`

`500:1000=0,5`

`200:1000=0,2`

`1300:1000=1,3`

DYSKUSJA
Informacje
Matematyka z plusem 1
Autorzy: M.Dobrowolska
Wydawnictwo: GWO
Rok wydania:
Autor rozwiązania
user profile image

Nauczyciel

Masz wątpliwości co do rozwiązania?

Wiedza
Prostokąt

Prostokąt to czworokąt, którego wszystkie kąty wewnętrzne są kątami prostymi.

Sąsiednimi bokami nazywamy te boki, które mają wspólny wierzchołek. W prostokącie każde dwa sąsiednie boki są prostopadłe.

Przeciwległymi bokami nazywamy te boki, które nie mają punktów wspólnych. W prostokącie przeciwległe boki są równoległe oraz mają równą długość.

Odcinki, które łączą dwa przeciwległe wierzchołki (czyli wierzchołki nie należące do jednego boku) nazywamy przekątnymi. Przekątne prostokąta mają równe długości oraz przecinają się w punkcie, który jest środkiem każdej przekątnej, to znaczy punkt ten dzieli przekątne na połowy.

Wymiarami prostokąta nazywamy długości dwóch sąsiednich boków. Jeden bok nazywamy długością, a drugi szerokością prostokąta.
 

prostokat
Kolejność wykonywania działań

Przy rozwiązywaniu bardziej skomplikowanego działania, najważniejsze jest zachowanie kolejności wykonywania działań.

Kolejność wykonywania działań:

 1. Wykonywanie działań w nawiasach;

 2. Potęgowanie i pierwiastkowanie;

 3. Mnożenie i dzielenie (jeżeli w działaniu występuje dzielenie lub zarówno mnożenie, jak i dzielenie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej do prawej strony).
  Przykład: $$16÷2•5=8•5=40$$;

 4. Dodawanie i odejmowanie (jeżeli w działaniu występuje odejmowanie lub zarówno dodawanie, jak i odejmowanie, to działania wykonujemy w kolejności w jakiej są zapisane od lewej strony do prawej).
  Przykład: $$24 - 6 +2 = 18 + 2 = 20$$.

Przykład:

$$(45-9•3)-4=(45-27)-4=18-4=14 $$
 
Zobacz także
Udostępnij zadanie