Matematyka

Autorzy:M.Dobrowolska

Wydawnictwo:GWO

Rok wydania:2015

Na podstawie diagramu obok ustal 4.36 gwiazdek na podstawie 11 opinii
  1. Gimnazjum
  2. 1 Klasa
  3. Matematyka

Na podstawie diagramu obok ustal

2
 Zadanie

3
 Zadanie

4
 Zadanie

`a)` 

1) `38%~~40%=40/100=4/10=2/5`     PRAWDA

2) FAŁSZ - W Ameryce 7% zajmują pustynie, a pozostały obszar, czyli 93% powierzchni tego kontynentu to nie tylko lasy, ale też na przykład miasta, wsie czy jeziora. Stwierdzenie, że 93% zajmują lasy oznaczałoby, że Ameryka Pn składa się tylko z pustyni i lasów. 

3) FAŁSZ - W Europie pustynie zajmują `1%=1/100<1/20`  powierzchni

4) PRAWDA - `18:3=6`

Dodatkowa uwaga: 

Natomiast w rzeczywistośći powierzchnia pustyń Australii i Oceanii to 18%, a powierzchnia pustyń Ameryki Płd to 6%, jednak stwierdzenie, że w Australii ta powierzchnia jest 3 razy większa jest błędne, ponieważ powierzchnie tych kontynentów są różne. 

 

`b)` Prawda , `7%+6%=13%`

 

Dodatkowe uwagi:

 W rzeczywisości jest to nie prawdą , z tego samego powodu, dla którego zdanie 4 było fałszywe (powierzchnie kontynentów są różne).